D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_szegedi_m_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szegedi Molnár Géza
B e s o r o l á s i   c í m : Szegedi Molnár Géza
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szegedi Molnár Géza (1906-1970)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 90/11-1-35
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szegedi Molnár Géza, Molnár festő, Szegedi Molnár Géza színművész apja. Oklevelet a Képzőművészeti Főiskolán szerzett (1930), mestere Rudnay Gyula volt. Főleg freskókat készített, egyik rajzát Benczúr-díjjal tüntették ki. 1932-ben a római Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt. Hazatérése után freskók (Csegöld, Nyíregyháza, Nyírpilis, Nyírábrány, Nyíradony, Pécs, Debrecen, budapesti Petőfi téri templomok), oltárképek sorát festette. Állandó kiállítója volt a Műcsarnoknak és a Nemzeti Szalonnak. 1940-ben a Műcsarnokban kollektív kiállításon szerepelt. Gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. Később egészségi állapota miatt visszavonultan élt, de haláláig dolgozott. Egyformán otthonosan mozgott az óriási falfelületek kompozíciói és az intim akvarellek világában. Vallásos tárgyú festményei részben az esztergomi Keresztény Múzeumban találhatók. Egy kései önarcképe az MNM tulajdonában van. Utolsó éveiben festett képeit nemzetközi tárlatokon állította ki; egyik festménye Monacóban (1967) díjat nyert. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnai József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn