D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_brandi_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brandi Jenő
B e s o r o l á s i   c í m : Brandi Jenő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Brandi Jenő (1913-1980)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 64/9-1-55
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brandi Jenő, Brandeiszki vízilabdázó, edző, tisztviselő. 1934-től 1938-ig a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK), 1939-től 1944-ig a Budapesti Sport Egyesület (BSE), 1945-től 1949-ig a Vasas vízilabdázója. 1936-ban a berlini olimpián a magyar olimpiai bajnokcsapat tagja, 1948-ban a londoni olimpián a 2. helyezett magyar csapat tagja. 1934-ben, 1938-ban az Európa-bajnok, 1933-ban, 1935-ben, 1937-ben a főiskolai világbajnok magyar csapat tagja, 1947-ben az EB 4. helyezett magyar csapat tagja. 1940-ben, 1947-ben és 1949-ben magyar bajnok. 1934-től 1948-ig 61-szeres m. válogatott. 1945-ben a Vasas újjáalapítója, 1950-ben a Budapesti Honvéd alapító tagja. 1950-től 1976-ig megszakítással a Budapesti Honvéd, 1977-től 1980-ig a Hiteka SC vízilabdaszakosztályának edzője. 1964-től 1972-ig a Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja, a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) technikai bizottságának tagja, nemzetközi versenybíró. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széchy Tamás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn