D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_korodi_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kórodi András
B e s o r o l á s i   c í m : Kórodi András
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kórodi András (1922-1986)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/X-1-54/55
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kórodi András karmester, főiskolai tanár, Kossuth-díjas (1970), Liszt-díjas (1952, 1958), érdemes művész (1960), kiváló művész (1983). Tanulmányait a budapesti Zeneművészeti Főiskolán 1935-ben (zongora) Varró Margitnál és Máthé Miklósnénál; 1941-44-ben (zeneszerzés, karmesterképző) a budapesti Nemzeti Zenedében Lajtha Lászlónál és Ferencsik Jánosnál végezte. 1945-ben rövid ideig a Nemzeti Zenede és a Munkás Karnagyképző vezénylés tanára, 1946-ban korrepetitorként került a Magyar Állami Operaházhoz. 1946-ban karmester, 1963-ban elsőkarmester, 1957-82 között a budapesti Zeneművészeti Főiskola karmesterképzőjének tanára, tanszékvezető; 1967-től haláláig a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának karnagya, 1976-tól elnök-karnagya. Az új magyar zene számos művének ősbemutatóját vezényelte, közöttük operákat is (Kadosa Pál: Huszti kaland; Szokolay Sándor: Vérnász, Sámson; Hajdu Mihály: Kádár Kata; Szabó Ferenc: Légy jó mindhalálig, Ludas Matyi (balett); Petrovics Emil: Bűn és bűnhődés; Durkó Zsolt: Mózes; Balassa Sándor: Az ajtón kívül). Saját zenekarán kívül vezényelte az Áll. Hangverseny Zenekart és a Rádiózenekart is. Számos országban vendégszerepelt az Operaház együttesével és a Filharmóniai Társaság Zenekarával. Első magyar karmesterként vezényelt a Moszkvai Nagy Színházban (1957, Carmen) és Tokióban. Több hanglemezfelvétele van; Bartók Concertóját már 1949-ben lemezre vezényelte. A bécsi klasszikusok, romantikusok, Bartók és Kodály mellett az ő vezénylésével vették lemezre Szokolay Sándor Vérnász és Sámson c. operáját- mindkettővel elnyerte a Francia Akadémia nagydíját. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Komor Vilmos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn