D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_eisenmayer_t.jpg
C Í M 
F ő c í m : Eisenmayer Tibor és Gabányi János
B e s o r o l á s i   c í m : Eisenmayer Tibor és Gabányi János
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Eisenmayer Tibor (1943-1993)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gabányi János (?-1934)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 56-1-27
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eisenmayer Tibor festő, grafikus. 1962-1966: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Bernáth Aurél. 1969, 1974: Stúdió-díj; 1971-1973: Derkovits-ösztöndíj. 1966 óta szerepelt műveivel kiállításokon. Pályája elején széles, erőteljes vonalakkal rajzolt grafikákat, metszeteket, figuratív festményeket. Főként portrékat alkotott, melyeken a kontúrok fogták egységbe a kompozíciót. A 70-es években képi világa széttöredezik. Motívumai arcképek, faltöredékek, rácsok, ablakok, melyeket kiemelve, egymás mellé helyezve, feszes kompozíciókat készített. A 80-as évekre nyersen, szabadon festett, felfokozott színellentétekre épülő nagyméretű műveket hozott létre. Képein a fehér és árnyalatai váltak uralkodóvá. Tiszta, keveretlen színekkel festette a fehér alapból előtűnő motívumokat. Az 1980-as évek közepén saját műveiből vett részleteket kezdett fotózni. A részleteket nagyította, a pozitív és negatív képeket egymásra montírozta, újra lefényképezte, gazdag struktúrájú műveket alkotva. (Forrás: artportal.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gabányi János tábornok, katonai író, az Országos Gyóni Géza Kör tiszteletbeli tagjává, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága meghívott tagjává választotta. A Világháború története c. mű befejező két kötetét írta meg. (Forrás: netlexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bernáth Aurél és Bernáth Aurélné Pártos Alice
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn