D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_mosonyi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mosonyi Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Mosonyi Mihály
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mosonyi Mihály (1815-1870)
V I A F I d : 42172249
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 29/2-3-1 [szobrász: Varga Imre]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mosonyi Mihály, 1859-ig G. Brand zeneszerző és zeneíró. Pozsonyban tanítóképzőt végzett, módszeres zenei nevelésben nem részesült. 1835 - 42 között a gr. Pejacsevich családnál volt házi zongoramester, ezekben az években kezdett a komponálással is komolyan foglalkozni. 1842-ben Pestre költözött, 1843-ban nyilvános koncerten mutatták be egyik zenekari nyitányát, s a Pest-budai Hangászegyesület 1844-ben levéltárnokának nevezte ki. Mint nemzetőr részt vett a szabadságharc küzdelmeiben. 1856-ban kötött ismeretséget Liszttel, aki maga is nagyra értékelte ezt a barátságot, erről tanúskodik levelezésük, valamint Liszt Szép Ilonka-parafrázisa és Mosonyi halálára írt gyászzenéje. 1857 - 58 döntő fordulatot jelentett Mosonyi alkotóművészetében. Mindeddig a német romantika útján haladt, ezután tudatosan az önálló nemzeti zenei stílus továbbfejlesztésére törekedett. Másodalkotói periódusának legfőbb állomása a Szép Ilonka c. opera (Fekete Mihály szövegével, bemutató 1861. dec. 19. Nemzeti Színház). 1863-ban Pesten ismerte meg személyesen R. Wagnert, akinek lelkes híve, s akinél 1865-ben Münchenben látogatást tett. 1868 - 69-ben a pesti Zenekedvelők Egyletének volt karnagya. A 19. századi magyar zene kiemelkedő képviselője volt, Erkel mellett a legjelentősebb hely illeti meg nemzeti operánk történetében. Mint zenei író és kritikus (1860 - 68-ban a Zenészeti Lapok egyik főmunkatársa volt) ugyancsak sokat tett a hazai zenekultúra felvirágoztatásáért. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szendy Árpád
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2272 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn