D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_szekacs_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Székács Elemér
B e s o r o l á s i   c í m : Székács Elemér
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székács Elemér (1870-1938)
V I A F I d : 121453230
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 41-1-27
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Székács Elemér növénynemesítő és gyakorlati gazda. Tanulmányait a magyaróvári gazdasági akadémián végezte 1888 - 91-ben. Oklevele megszerzése után gr. Károlyi Alajos uradalmainak budapesti központjába került gyakornoknak. Cserháti Sándor és Grabner Emil buzdítására kezdett Sósdon búzanemesítéssel (szelektálással) foglalkozni 1906-ban. 1908-ban a Nagymágócshoz tartozó Árpádhalomra (Csongrád vm.) került (1915-től jószágig. volt). Itt már 3000 kat. holdon vetette az általa nemesített búzát (ún. Székács-búzát), amely 1911-re az egész Alföldön kiszorította nagyobb hozamával és jobb minőségével az addig használt ún. Tisza vidéki búzát. A Székács-búza különösen rozsdaellenállóságával tűnt ki. 1917-ben megalapította a Vetőmagnemesítő Rt.-t. Árpádhalmán és Kompolton kísérleti telepet állított fel és bevonta a gabonanemesítésbe Fleischmann Rudolfot is. 1931-ben az Állami Növénynemesítő telepek (Kompolt, Bábolna, Mezőhegyes) főfelügyelője lett. 1918-tól az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) alelnöke, több mezőgazdasági egyesület, ill. bizottság elnöke. Szinte minden mezőgazdasági növény nemesítésével kísérletezett. Bár ma már az intenzívebb termésű búzák nagyrészt kiszorították a Székács-búzákat (csak a Székács 1055-ös búzát termesztik száraz, zordabb fekvésű területeken), a maga korában jelentős eredményeket ért el. Ő alapította és szerkesztette a Növénynemesítő Szemlét. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerelmey Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn