D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Mako_Thermal_Bath_2007_building.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Makói Termál és Gyógyfürdő 2007 májusában épült fogadóépülete
B e s o r o l á s i   c í m : Makói Termál és Gyógyfürdő 2007 májusában épült fogadóépülete
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Burrows
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyógyfürdő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termálvíz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Makó
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Termál- és Gyógyfürdő egy makói fürdő-, élmény- és wellnessközpont, a város legjelentősebb turisztikai vonzereje, egyben az ország egyik gyógyászati centruma. Az első kútfúrások 1956-ban voltak a járási tanács udvarán. A Batka István reumatológus által kezdeményezett fürdőépítés első fázisában 41 °C-os alkálihidrogénkarbonátos hévíz tört fel 993 méter mélyből. 1961-ben a marosi iszapot hivatalosan is gyógyiszappá nyilvánították. A folyó kincse - a városban feltörő hévízzel egyetemben - igen hatásos mozgásszervi reumás betegségek kezelésére. A termálvizet 1988-ban nyilvánították gyógyvízzé. 1963-ban megnyílt az első tisztasági fürdő Makón, a gyógyrészleg 1982-ben indult. Az intézmény 1991-ben körzeti gyógyfürdő státuszt kapott. 1994-ben vízforgatóssá vált a feszített víztükrű medence, 2002-ben megépült az élménymedence Makovecz Imre tervei alapján. Két évvel később átadásra került a csúszda, és a hozzá tartozó érkező medence. 2007-ben Csernyus Lőrinc, Makovecz Imre munkatársa tervei szerint felépült a legújabb tanuszoda komplexum, amely az úszásoktatást az egész kistérség gyermekei számára biztosítja. Vele egy új melegvizes termálkutat is fúrtak, a kültéri medence mellé pedig egy impozáns, fogadóépület is felépült, amelyben lehetőség van úszásra és a wellnesselemek kipróbálására. 2008-ban elkezdődött a fürdőfejlesztés legújabb és legnagyobb szakasza: 3 és fél milliárd forintból az Európai Unió által támogatott pályázat sikere esetén több, mint 10 ezer négyzetméteres új fürdőépület épülhet, amely négyes célú lenne: benne minden korosztály találna kedvére valót.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az agárdi gyógy- és termálfürdő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2304x1454 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn