D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1256250351.jpg
C Í M 
F ő c í m : Három nővér
B e s o r o l á s i   c í m : Három nővér
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-03
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-10-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kémény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Dreher sörgyér egyik elhanyagolt részlege Kőbányán, az Előd utcában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bár a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Dreher sörgyár régi épületeit (a Halom u. - Martinovics tér - Kápolna u. - Kápolna tér - Ihász u. - Előd köz - Ászok u. által határolt területen) műemlékként tartja számon, az alatta húzódó különleges pincerendszer nem élvez ugyanilyen hivatalos védettséget, és noha a hasznosítására születtek már különféle ötletek, az ipartörténeti emlék méltó megőrzése a máshol is tapasztalható magyar tempó miatt még várat magára. További fotók a képre kattintva! Egyáltalán nem vigasztaló, hogy a műemléki státusz ellenére hasonló sorsa van a felszínen megtekintett sörgyári épületek egy részének és a Dreher család klasszicista stílusú villájának is. A rendszerváltás után, a Dreher Sörgyár ugyan gondot fordított a tulajdonába került épületek értékeinek megőrzésére, de a kőbányai sörgyárak sok épülete nem járt ilyen szerencsével. Például az 1. számú telephelyen, a szépsége miatt sokat emlegetett malátaszárító elkeserítő állapotban van, a Dreher-villa egykor fényűző szobái - köszönhetően jó részben az 1948-as államosításnak, majd az ötvenhatos forradalom után beköltöző munkásőrségnek - kibelezve állnak, csak a sarkokban álló szépséges cserépkályhák mutatják, hogy milyen értékek pusztulnak folyamatosan nemcsak a felszín alatt.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fellegek között
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi