D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1242525606.jpg
C Í M 
F ő c í m : Életképek...Szőnyegszövés...
B e s o r o l á s i   c í m : Életképek...Szőnyegszövés...
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : macilaci56
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : macilaci56
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-05-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szövőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szövés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi textilművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szőnyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textilipari gép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Domoszló
G e o N a m e s I d : 721304
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Domoszló 2009.05.15. Szövőszék. A különböző népi textíliák (pl, házi vászon, szőttes, festékes) szövésének eszköze. Lényeges részei: két henger (a hátsóra tekerik fel a hosszanti, ún. felvető szálakat, az elsőre tekeredik föl a kész, szőtt anyag): a nyüst, amely a lábítóval történő felemeléskor a felvető szálakat szétválasztja. Az így keletkezett nyíláson vetik át a vetélőt, amely a keresztirányú szálat viszi. A vetélő átdobásával betöltött fonalat a bordával szorosan az előző sorokra ütögetik, hogy az anyag szövése sűrű legyen. A szövőszék vízszintes és keresztirányú elemeit függőleges álványszerkezet tartja össze.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna : Szövőszék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3264x2448 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
A   d o k u m e n t u m   s t á t u s z a : FRISS
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna