D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1240816287.jpg
C Í M 
F ő c í m : Újban a régi
B e s o r o l á s i   c í m : Újban a régi
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : tulip
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-11
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : Kopeczek György (1877-1927)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Reggeli álmos séta közben a Wesselényi utcában átnéztem a másik oldalra és meglepődve vettem észre, hogy milyen csoda mellett megyek el nap mint nap. Műemlék Kopeczek György tervei alapján 1905-ben emelt historizáló-szeceszziós épület, egykor a fővárosi czipész ipartestület székháza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A belváros VII. kerületében sétálgatva feltűnő látványt nyújt a Wesselényi utca 17. számú épülete. Homlokzata díszes, szecessziós stílusát, Kopeczek György építész álmodta meg. A dinamikusan épülő és szépülő városrésznek ezen a telkén korábban is a cipészek szolidabb székháza állt. A lebontást követően 1905-re született meg a kor divatos stílusában a mai épület. A háromemeletes házban kapott otthont a szakiskola, a betegsegélyező pénztár és a szakma hivatali helyiségei. A felsőbb szinteken tágas, polgári lakások létesültek. A homlokzatot klinkertégla, magyaros mintás mozaikképek, a felirat és a díszterem neogót ablakai díszítik. Kovácsoltvas kapujából a tágas előtérben színes, virágos Róth Miksa-féle üvegajtó hívogat. Lépcsőházában az ólomüveg ablakokon beszűrődő fény világítja meg a zöldre festett kovácsoltvas korlátot. Az emeleteken végigfutó U alakú függőfolyosók lezárásaként egy melléklépcső vezet a padlástérbe. Másik végén egy toronyban a lift működik. Az épületben az Erzsébetvárosi Közösségi Ház, az Erzsébetvárosiak Klubja és egy házasságkötő terem is működik. Nem csak a folyosókat és korlátokat, de még a padlásablakokat is virágok tarkítják. Alápincézett udvarán régies padok és asztalok adnak helyet kellemes beszélgetéseknek. Igazán kedves, békés hangulata van ennek a háznak! Ha van pár percünk a nagy rohanásban, érdemes benézni - akár egy gyors házasságkötés erejéig is. forrás: http://lasdbudapestet.blogspot.hu
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marianna 60 - A városháza díszterme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1866x1407 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna