D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1240091631.jpg
C Í M 
F ő c í m : házdísz
B e s o r o l á s i   c í m : Házdísz
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasművesség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kovácsolt vas
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapesten, a VII. kerületben, a Berzsenyi utcában volt valamikor Jungfer Gyula Mű- és építőlakatos iparművészeti fémárugyára 1872-től 1949-ig. A jogutód "Fémmunkás" vállalat Ferencvárosi gyára emléktáblát avatott a házon 1986-ban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jungfer Gyula a 18. század végétől működő műlakatos dinasztia legismertebb és legelismertebb tagja. Meghatározó szerepe volt a historizmus és a szecesszió időszakában a hazai kovácsoltvas-művesség művészi rangra emelésében. Egyik legfoglalkoztatottabb tagja, majd elnöke lett a Lakatos Ipartestületnek. Mesterségét apja műhelyében tanulta, majd európai tanulmányai után hazatért. Üzemét mindössze egy tanonccal nyitotta meg, majd néhány éven belül már huszadmagával dolgozott. 1872-ben nyitotta meg Berzsenyi utcai üzemét, ezt nem sokára, a rengeteg megrendelésnek köszönhetően, bővítenie kellett, tíz év elteltével már 150 ember dolgozott vele. A rohamosan épülő, bővülő fővárosban megnövekedett az igény az épületlakatos termékek iránt. Jungfer nem alkalmazta az öntéses technikát, művészi munkáival keltette fel az érdeklődést a kortárs építészekben. Olyan építészekkel dolgozott együtt, mint Steindl Imre, az Országház és a Szent Erzsébet templom, Linzbauer István, a Vigadó, Láng Adolf, a régi Műcsarnok, Freund Vilmos, a Wahrmann-palota vagy Quittner Zsigmond, a Gresham-palota tervezői. Maga a középkori műkovács szobra, melyet a Központi Vagyoni Igazgatóság az Iparművészeti Múzeumnak adott át, az 1885-ös országos kiállításra készült, Fessler Leó megbízására. A domborított rézlemezekből összeszegecselt, közel két méter magas alak, felemelt kezében kovácsoltvas díszítményt tart, emlékeztetve mesterségére. A kalandos utat bejárt szobor (a kiállítást követően a Jungfer üzem cégéreként szerepelt, majd a második világháborúban megsérült, a háborút követően államosítva, a Fémmunkás Vállalat gyárába került), múzeumba kerülését, Charles Hübner, Jungfer Gyula leszármazottja kezdeményezte. Hübner szerint, a Jungfer életmű lényege, hogy a díszműkovács mindig a legminőségibb munkára törekedett, ugyanakkor figyelembe vette a piaci elvárásokat is. Ezen kívül komoly nemzetközi kapcsolatokat alakított ki, és nem feledkezett meg az utánpótlásról sem: iskolát alapított.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Cégér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1584x1969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna