D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : covid_19_korhazi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tanácsok állattartóknak koronavírus járvány idején
B e s o r o l á s i   c í m : Tanácsok állattartóknak koronavírus járvány idején
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kórházi karantén elrendelése
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-07
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-05-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az infografika megjelenésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világjárvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fertőző betegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanács
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vesztegzár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kórházi ellátás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tanácsok állattartóknak koronavírus járvány idején
Kórházi karantén elrendelése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A felelős állattartónak érdemes előre átgondolnia, hogy tartós távollét esetén hogyan tudja kedvence ellátását biztosítani.
Egyeztessenek előre családtagokkal, szomszédokkal, barátokkal, hogy tudnak-e ilyen helyzetben segíteni. Az ellátás történhet akár az állat tartási helyén - amennyiben ezt a járványügyi előírások lehetővé teszik - vagy a segítő személy lakhelyén, környezetében.
Ha az egyedül maradt házikedvenc(ek) ellátását az eredeti tartási helyül szolgáló lakásban oldják meg, az első belépést követően a lakást ajánlott alaposan fertőtleníteni (beleértve az állatok ellátására szolgáló eszközöket is!) és átszellőztetni, illetve az állatokat lehetőség szerint samponnal megfürdetni. Ekkor maszk és gumikesztyű viselése ajánlott. Ezt követően a továbbiakban már nem szükséges a belépéshez védőfelszerelés használata.
Egyedülálló személyek esetében felmerülhet az a lehetőség is, hogy az állattartó lakhelye szerinti önkormányzat bevonásával biztosítják a kedvencek ideiglenes elhelyezését. Az önkormányzatoknak célszerű előre felmérniük azon civil önkéntesek körét, akik ilyen helyzetben bevonhatók.
A környékbeli állatmenhelyeknél is érdeklődhetnek, hogy adott esetben tudnak-e segíteni az ideiglenes elhelyezésben.
Az állat oltási könyvét, esetleges gyógyszereit, az adagolási információkat, orvosi feljegyzéseket célszerű összekészíteni és könnyen elérhető helyen tartani."
(Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-allattartoknak-koronavirus-jarvany-idejen)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4500x7454 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna