D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szatucsek_zoltan_kezirasfelismeres.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kézírásfelismerés tapasztalatai az European Digital Treasures projekben
B e s o r o l á s i   c í m : Kézírásfelismerés tapasztalatai az European Digital Treasures projekben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szatucsek
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1969-
V I A F I d : 70779137
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szatucsek Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felismerés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltári irat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családkutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kézírásfelismerés tapasztalatai az European Digital Treasures projekben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kézírásfelismerés tapasztalatai az European Digital Treasures projekben Szatucsek Zoltán Networkshop 2022 Debrecen. 2022. április 21. Európa Digitális Kincsei nemzeti levéltárak: Málta. Portugália. Magyarország. Norvégia Spanyolország: Kulturális. Oktatási és Sportminisztérium Munster Egyetem. Írország IcarUs. Ausztria Új üzleti modellek megvalósítása. amelyek segítségével a levéltárak nagyobb hozzáadott értéket biztosítanak a felhasználóknak és kedvezőbb jövedelmezőséget szolgáltatásaik bővítéséhez. A levéltárfelhasználók nagyobb diverzifikációja új közönségfejlesztési stratégiák és tevékenységek révén. különösen a fiatalabb és idősebb generációk tekintetében. Az európai örökség. történelem és kultúra nagyobb láthatósága a gyűjtemények és szakemberek transznacionális mobilitásán keresztül. EDT Activity #21 - Crowdsourcing Sok ember számára a nyugdíjba vonulás kilátása lehetőséget ad arra. hogy új irányokat és új kihívásokat keressen. Az emberek nyugdíjas korukban több időt töltenek aktív életükkel. és sokan közülük hobbiknak. szabadidős és önkéntes tevékenységeknek vagy oktatásnak szeretnének hódolni. Az Egyesült Államokban a kertészkedést követő legelterjedtebb hobbi a családtörténet-kutatás 5 személyes találkozó és workshop valamennyi levéltárban 30 fő / esemény 900 résztvevő elérése Adatkinyerés a levéltári forrásokból A gépi feldolgozás. az adatok tömeges. automatikus kinyerése az egyedüli megoldás a nagy gyűjtemények hozzáférhetővé tételére a dokumentumok komplexek a gyűjtemények nehezen áttekinthetők proveniencia vs. pertinencia A Transkribus probléma Keyword spotting - KWS kikönnyített HTR. azzal a céllal. hogy meghatározza egy keresőszóval egyező szöveg lehetséges helyét egy szöveges dokumentum digitális fényképén. anélkül. hogy a dokumentum teljes szövegének átírására törekedne. layout felismerés. szavakat vagy sorokat tartalmazó szövegdobozok. szövegdobozok előfeldolgozása. átírás optikai és nyelvi modellek segítségével. valószínűségi indexálás. Projekt munkafolyamat Ugyan az eredeti elvárás a crowdsourcing tevékenységgel volt kapcsolatos a kézírásfelismerés bevonása izgalmasabbá. de egyúttal összetettebbé is tette a feladatot gyűjtemények kiválasztása annotálás (1. training) 1. kör HTR és Prix GUI a szerkesztésre és keresésre önkéntesek toborzása validálás (2. training) 2. kör HTR/PrIx Öt gyűjtemény öt országból A legnagyobb nyomás a levéltárakon a családtörténeti kutatásokban hasznosítható gyűjteményeken van. Novégia - Nemzeti népességnyilvántartás. 1960- Portugália - VI. János rendeleteinek gyűjteménye 1792-1826 Magyarország - 1828. évi országos összeírás Málta - Kivándorlási iratok. Határőrség. 1905-1966 Spanyolország - Spanyolország Bukenos Aires-i konzulátusának útlevélkiállítási nyilvántartása. 1936-1939 Kézírásfelismerés és valószínűségi indexálás (PrIx) optikai és nyelvi modell használata alternatív szóváltozatok létrehozása megbízhatósági érékekkel elkülönített validálási és tanítási adatokon keresztül mérve. átlagoló metrikákkal Az eredmények mind az öt gyűjtemény esetében kielégítőek voltak. A homogén dokumentumok esetében jobbak. a kevésbé szabályos heterogén kéziratok esetében pedig gyengébbek. De még ezeken az alacsonyabb teljesítményszinteken is használhatóak a rendszerek a gyakorlatban a releváns információk megbízható keresésére. Tanulságok Van élet a Transkribuson túl Nem elsősorban technológiai kihívás Crowdsourcing teljesen kultúrafüggő http://edt.transkriptorium.com/hungary/ A jövő Az OAIS-archívumokban tárolt összes adat korlátlan. mesterséges intelligenciával szemantikailag összekapcsolását lépésről lépésre megvalósítani az ehhez hasonló kis projekteken keresztül. strukturált adatkinyerés szemantikus taggelés Named Entity Recognition NLP alapú klaszterezés gyűjtemények közötti kapcsolatok
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szatucsek Zoltán: Born digital archiválási, dokumentumkezelési gyakorlat a Magyar Nemzeti Levéltárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna