D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csapo_noemi_dani_erzsebet_mobilapp.jpg
C Í M 
F ő c í m : APPropó fejlődés
B e s o r o l á s i   c í m : APPropó fejlődés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár mobilapplikációja
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csapó
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bujdosóné Dani
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1968-
V I A F I d : 124145541776896600642
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-07
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csapó Noémi, Dani Erzsébet
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Mobil távközlés
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Katona József Megyei Könyvtár (Kecskemét)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : mobiltelefon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megjelenítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : többnyelvűség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : APPropó fejlődés: A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár mobilapplikációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : APPropó fejlődés A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár mobilapplikációja NETWORKSHOP 2022. április 20. Előkészületi szakasz a megfelelő app builder/creator kiválasztása Előkészületi szakasz a megfelelő app builder/creator kiválasztása költséghatékonyság adott honlapnak az applikáción belüli megnyitására szolgáló komponens letölthető APK (Android Package Kit) dokumentáció thunkable tesztelés mobilon (APK segítségével) egyszerre akár 10 projekt dokumentáció + videós tutoriálok Thunkable - Design Thunkable - Blocks Thunkable - Blocks Applikáció VS honlap Megjelenés - egységesség Megjelenés - egységesség Megjelenés - ikonok Megjelenés - ikonok Megjelenés - gombok Web Viewer weboldal megnyitása (URL): interaktív tartalom megnyitása (HTML-be ágyazott