D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1575381026.jpg
C Í M 
F ő c í m : Merengés a hóban
B e s o r o l á s i   c í m : Merengés a hóban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Jani 85
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-05-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2019-12-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2019-12-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : háziállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páratlanujjú patás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : póniló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Galgahévíz
G e o N a m e s I d : 3052419
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "(O.o)"
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A póni szó gyűjtőfogalom, amely általánosságban a kis termetű lovakat jelöli. A pónilovakat kitenyésztésük foka, testrészeik egymáshoz viszonyított aránya, környezethez való viszonyuk és használati értékük alapján különböztetjük meg a faj többi egyedeitől. Méretük szerint olyan lópopulációk, amelyek marmagassága bottal mérve a 148 cm-t sem haladja meg. A nemzetközi pónikongresszus ajánlása alapján a 122 cm marmagasság alatt lévő lovakat a pónikhoz, a 148 cm-nél alacsonyabbakat a kislovakhoz soroljuk. Többféle póni létezik, színük, jegyeik megegyezőek a lovakéval, és akár ugyanazokra a sportágakra is lehet alkalmazni őket. A pónik általában vérmérsékletüket tekintve melegvérűek.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3nilovak)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Méret szerint a póni- és kislófajták olyan populációk, amelyek bottal mért marmagassága nem éri el a 148 centimétert, vagyis marmagasság szerinti változékonyságuk feltűnően nagy. Finom különbségek figyelembevételével a valódi pónik nem nagyobbak, mint 122 centiméter. Az ennél nagyobb marmagasságúak, de a 148 centiméter alatt maradók kislovaknak neveztetnek. (A meg nem nőtt, 148 centimétert el nem érő félvér lovak egyedei nem kislovak!) A póni névvel illetett sportpónik felső mérete egyre jobban közelít a 148 centiméterhez. A "póni" szó egyébként gyűjtőfogalom, aminek az értelmezése, jelentése az idők folyamán sokat változott, és nyilván ma is változik. Valamikor egy olyan kistermetű lovat jelentett, amelyiknek belső tulajdonságai, de külső megjelenése sem különbözött látványosan a háziló vad ősétől. Később az ember tenyésztőmunkájával alig befolyásolt, többnyire kedvezőtlen környezeti feltételek között élő, primitív (helyi) - lásd a Shetland szigetén honos, vagy Anglia zord klímájú helyein élő pónifajtákat - fajtát értették alatta. Az utóbbi néhány évben a póni primitív fajtakénti értelmezése csaknem teljesen elvesztette jelentőségét. Az ember ízlésének, tenyésztői ambíciójának köszönhetően, a használati igényeknek megfelelően a pónik számottevően változtak, nemesebbek lettek. Teljesítményükben az ember elvárásainak megfelelően alakultak. Csak megbízható munkatulajdonságaik, s tartással, takarmányozással szembeni szerény igényük, valamint testrészeik arányában megmutatkozó eltérések különböztetik meg őket nagyobb méretű fajtársaiktól. Mai értelmezés szerint a pónik többsége egyre inkább a szabadidő sportra, a gyermekek lovassportjára különösen alkalmas genotípust takar, amelyek természetesen jól körülírható fajtába rendeződnek, vagy fajtákat feltételeznek. Messzemenően fajtatiszta tenyésztésük iránti igény vagy követelmény napról napra, egyre inkább megfogalmazódik.
(Forrás: lovaselet.info)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Turi Lívia: Pónipár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4096x2730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer