D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1553024630.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tavasz
B e s o r o l á s i   c í m : Tavasz
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Marcsi 70
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Tápai
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1902-1986
V I A F I d : 121442355
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2019-03-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2019-03-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : SZTE Füvészkert
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szegeden a Füvészkertben áll ez a Tavasz c. szobor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az SZTE Füvészkert és a Körös-Maros Nemzeti Park együttműködése 2010-ben, tíz évvel ezelőtt kezdődött. A nemzeti park olyan élőhelyrestaurációs munkáiba kapcsolódtunk be, melyek a térségben megmaradt, mára erősen megritkult löszpusztagyepek fennmaradását célozzák. Egykor ezek a gyepek meghatározó részei voltak a tájnak, a magyar flóra ritka és értékes növényfajainak adtak otthont, melyre hasonlóképp értékes állatközösségek épültek. A mezőgazdaság térhódításával azonban a löszgyepek nagy része mára eltűnt, maradványaival csak kisebb-nagyobb foltokban, mezsgyéken találkozhatunk.
(Forrás: https://fuveszkert.u-szeged.hu/hu/?view=article&id=335:novenyeket-telepitunk-nemcsak-a-botanikus-kertunkben&catid=85)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kozma János
Főiskolás éveiben gipszben mintázta meg. Később egy görög műgyűjtő akarja megvásárolni, de Pálfy György tanácsnok ezt meghiúsítja. A város ekkor öntette bronzba a szobrot, melyet az Újszegedi Vidámparkban állítanak föl először. Innen kerül 1976-ban a mai helyére. A szegedi füvészkert lótuszvirágokkal teli tavából tűnik elő a művész karcsú nőalakja a Tavasz című szobra.
Forrás: Dr. Tóth Attila
(https://www.kozterkep.hu/322/tavasz-szobor)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsofia88: Lótuszos tó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4320x3240 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer