D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Molnar_Tamas_mesterseges_intelligencia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mesterséges intelligencia és csevegőrobotok alkalmazása az oktatásban
B e s o r o l á s i   c í m : Mesterséges intelligencia és csevegőrobotok alkalmazása az oktatásban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Molnár
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-23
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Molnár Tamás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Automatizálás, robotok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mesterséges intelligencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolai oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : e-learning
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robot
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mesterséges intelligencia és csevegőrobotok alkalmazása az oktatásban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mesterséges intelligencia és csevegőrobotok alkalmazása az oktatásban dr. Molnár Tamás, Debreceni Egyetem, METK gőzgép, szerelőszalag, automatizáció Negyedik ipari forradalom fő jellemzői közé tartozik a mesterséges intelligencia és a robotika Gépek illetve emberek egy hatalmas, intelligens információs rendszerbe kapcsolódnak Mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei Orvostudomány asszisztens, csevegőrobot: tájékoztatás (GYIK), betegfelvétel beszélgetés hátrányos helyzetű emberekkel (személytelen, nagyobb bizalom) adatbányászat, kezelési terv készítés diagnosztika, képek elemzése Önvezető autók Mobiltelefon MI asszisztens (Google Assistant, Siri) fényképezés Mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei: Személyi asszisztens Személyi asszisztens: szoftver, amely szöveg, beszédfelismerés vagy mozdulatok segítségével válaszol meg kérdéseket, végez műveleteket különböző webszolgáltatásokon keresztül. Az asszisztens öntanuló, alkalmazkodik a felhasználóhoz és testre szabja a válaszait. Mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei Weboldal asszisztens Személyi asszisztensek Az asszisztens használatához szükséges: mobiltelefon vagy egyéb hordozható okoseszköz asztali számítógép okoshangszóró, okos otthon Az elterjedt asszisztensek: IBM - Watson Google - Google-Assistant Apple - Siri Microsoft - Cortana Amazon - Alexa Facebook - Messenger Csevegőrobot A csevegőrobot egy speciális program, mely beszélgetéseket imitál, szöveg vagy hang formában. A virtuális párbeszédben az egyik résztvevő egy robot. Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei az E-learning területén Adat analízis Képfelismerés Okos tartalomszerkesztés: hagyományos tananyag -> elearning tananyag Csevegőrobotok (szervezés, adminisztratív feladatok) Tutorbot Mesterséges intelligencia alkalmazása az E-learning területén - Adat analízis A Learning Analytics az oktatáshoz kapcsolódó információk, statisztikák és egyéb mérhető adatok összegyűjtése, feldolgozása, vizualizációja és elemzése. Célja, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a tanítási/tanulási folyamatokról és az elearning keretrendszerünk működéséről. Az így megszerzett tudás hozzájárulhat a tanulási folyamatok optimalizálásához és segít a döntések meghozatalában. Analitikai modellek Portálkezelés > Analitika > Analitikai modellek Lehetséges új analitikai modellek létrehozása, exportálása, importálása (Moodle 3.7) Mesterséges intelligencia alkalmazása az E-learning területén - Képfelismerés Mesterséges intelligencia alkalmazása az E-learning területén - Csevegőrobotok Csevegőrobotok (általános felhasználó) válaszol a portállal, kurzussal kapcsolatos kérdésekre (7/24, azonnali, automatikus válasz) segít a kurzus navigációban csoportos társalgás diákokkal nyelvgyakorlás kvíz Tutorbot (azonosított felhasználó) adaptív tanulás, személyes tanulási útvonal Feladat emlékeztető, naptár személyes segítő, társ/haver szimuláció különleges helyzetű tanulók, egyéni társalgás gamifikáció, avatar (nem verbális gesztusok) Csevegőrobotok - Felhasználói felület szöveg (írás/olvasás) - hang (mikrofon/hangszóró) - avatar (mozgókép, hangulatjelek) - rajz - mozdulatok Csevegőrobot tervezése Csevegőrobot "motor" (MI) választás IBM – Watson Google - Google-Assistant Apple - Siri Microsoft - Cortana Amazon - Alexa Facebook - Messenger Párbeszédtervezés - folyamatábra Csevegőrobot - training kézi Stanisław Lem: ELSŐ PÓTUTAZÁS avagy az Elektrubadúr ... Trurl elhatározta, hogy olyan gépet épít, amely verseket fog írni. Összegyűjtött nyolcszázhúsz tonna kibernetikai irodalmat és tizenkétezer tonna költeményt, aztán hozzálátott az anyag tanulmányozásához. ... Hamarosan rájött, hogy maga a gép megépítése gyerekjáték a programozáshoz képest. A programot, amely egy közönséges költőfejében lakozik, a civilizáció teremtette, amelyben az illető a világra jött; ezt a civilizációt az előző hozta létre, az előzőt egy még korábbi, és így tovább,... machine learning Az Elektrubadúr klasszikus stílusban írt, mivel Trurl, aki nem sokat értett a költészethez, programjait a klasszikusok műveiből merítette. A vendégek ezért gúnyolni kezdték az Elektrubadúrt. Ám a gépnek önprogramozása is volt, no meg különleges ambicionális gerjesztő áramköre hat kiloamperes biztosítókkal, ennélfogva csakhamar teljesen átprogramozta magát. Dialogflow agents use machine learning algorithms to understand natural language utterances, match them to intents, and extract structured data. An agent learns from training phrases that you provide and the built in language models. Csevegőrobot - adatbázis kapcsolat Kérdés – Válasz CSV (szöveg, Excel) Google Sheet MySQL adatbázis Szöveges információ (pdf) Webportál oldalak tartalma (linkek) ... Elolvasott egy halom könyvet, de mivel elméje nem telítődött elég gyorsan, felcipelt a pincéből nyolcszáz kazetta memóriát, magához kapcsolta és feltöltötte magát az információkkal. "Moodle Wishlist" - The Race Is On For The First Moodle Chatbot Felhasználási lehetőségek azonnali visszajelzés és támogatás személyre szóló támogatás csoportos csevegés, moderátor Moodle integráció API használatával hozzáférés Moodle adatbázis adatokhoz Megvalósított csevegőrobotok Canvas Chatbot Megvalósított csevegőrobotok Genie: Deakin University's Smart Personalised Digital Assistant Moodle - Google OAUTH felhasználó azonosítás A Google azonosítást támogatja a Moodle és a Google Asszisztens Ugyanazzal az azonosítóval lehetséges a belépés Moodle csevegőrobot - Google Assistant összekapcsolás "OK Google, talk to Moodle Quiz" - VUI (Voice User Interface) - Dialogflow "OK Google, talk to Moodle Quiz" - Dialogflow Demonstration version of App for attempting quizzes in a Moodle course https://www.youtube.com/watch?v=1LS4f1TPp2A&t=12s Moodle Oldalak kiválasztása és felolvasása hangszóró - mikrofon Moodle Oldalak kiválasztása és felolvasása Csevegőrobot és weboldal integrációja Fejlesztési lehetőségek A Pécsi Tudományegyetem az iLex magyar startuppal bemutatta a cég Lexi nevű, mesterséges intelligencia alapú oktatási eszközét. Lexi egy chatbot, amely magyarul válaszol jogi kérdésekre. Csevegőrobotok (szervezés, adminisztratív feladatok) válaszol a portállal, kurzussal kapcsolatos kérdésekre (GYIK, 7/24, azonnali, automatikus válasz) segít a kurzus navigációban csoportos társalgás diákokkal nyelvgyakorlás kvíz Tutorbot (azonosított felhasználó) személyes segítő, társ/haver adaptív tanulás, személyes tanulási útvonal Feladat emlékeztető, naptár szimuláció különleges helyzetű tanulók segítése, egyéni társalgás gamifikáció, avatar (nem verbális gesztusok) Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
D o k u m e n t u m   n y e l v e : angol
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: A tudományos könyvtárak és a mesterséges intelligencia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna