D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : g_g_h_k_varazstorony.jpg
C Í M 
F ő c í m : Komplex informatikai megoldás természettudományos ismeretek bemutatására az egri Varázstoronyban
B e s o r o l á s i   c í m : Komplex informatikai megoldás természettudományos ismeretek bemutatására az egri Varázstoronyban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Krisztián
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Krisztián
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászati műszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : alkalmazott tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos ismeret
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeumpedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : csillagászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : interaktív üzemmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mobil számítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Komplex informatikai megoldás természettudományos ismeretek bemutatására az egri Varázstoronyban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Komplex informatikai megoldás természettudományos ismeretek bemutatására az egri Varázstoronyban Horváth Krisztián - Keller Zsófia - Oravecz Zsolt - Sass-Gyarmati Norbert - Geda Gábor A Varázstorony Hasonló kiállítások Mobilis Győr Csodák palotája Szépművészeti múzeum Korábbi felmérések Kitűzött célok Egy komplex rendszer kiépítése Eszközök felokosítása Interaktív tudományos kísérletek prezentálása játékos formában Emberi kéz érintése nélkül működjenek A kezelő felület Megoldás Alacsony költségvetés A funkciók elérése saját mobileszközök használatával Mikrokontrolleres vezérlés - érintés mentesen Raspberry szerver - kísérleti eszközök és mobileszközeik közötti kapcsolattartás Eredeti vagy hagyományos eszközök Hell-harang Meridián vonal Newton-féle gondolkodó golyósor Bermuda-henger Cartesius-búvár Továbbfejlesztett eszközök Új Hell-harang Interaktív eszközök Új Cartesius-búvár Robi Megújuló energia hasznosítása Lézer show Lejtő Általunk fejlesztett vagy "felokosított" eszközök Hell-harang Cartesius-búvár Robi Bizonyos matematikai fogalmak bemutatása Nim játék egyszerűsített változata Lézer show 2 különböző hangfrekvenciás rezgés merőleges irányú összetétele Megújuló energia hasznosítása Lejtő Mobileszközzel vezérelt Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata A rendszer továbbfejlesztési lehetőségei Újabb eszközök bevezetése A Líceum épületének bejárása Felhasznált irodalmak Biró, Cs ; Geda, G : Computer-aided quantitative observation of a crystallization process the 8th International Conference on Applied Informatics : January 27-30, 2010, Eger, Hungary Geda, Gábor : Matematikai modellezés és számítógépes szimuláció. A problémakör néhány didaktikai aspektusa 123 p. Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2009 Vasné Tana Judit : Albert Ferenc és az egri csillagásztorony : 2001, Eger Hell Miksa : A csillagász Hell Miksa írásaiból : 1997, Budapest Makó I., Almádi P., Bózváry B., Nagy Sz. V., Szabó D.: Kísérletezés bárhonnan, bármikor. 2017. Horváth Krisztián, Ködmön Zoltán: Traditional timing in the modern age. ICAI 2020 Horváth Krisztián, Keller Zsófia: Hagyományos időmérés a modern korban. Agria Média 2020 - ICI 16 Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Az egri lyceumból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna