D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkas_a_lovas_r_referencia_architektura.jpg
C Í M 
F ő c í m : Referencia architektúra koncepció és megvalósítása az ELKH Cloudon
B e s o r o l á s i   c í m : Referencia architektúra koncepció és megvalósítása az ELKH Cloudon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lovas
U t ó n é v : Róbert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Farkas Attila, Lovas Róbert
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hálózati architektúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazott tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felhő alapú szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Referencia architektúra koncepció és megvalósítása az ELKH Cloudon
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Referencia architektúra koncepció és megvalósítása az ELKH Cloudon Farkas Attila, Lovas Róbert ELKH SZTAKI Networkshop 2021 Tartalom Referencia architektúra koncepció megvalósítás példák ELKH Cloud szolgáltatások Jövőbeli terveink Referencia architektúra koncepció Egyfajta PaaS felhő szolgáltatás Referencia architektúrák tartalmaznak minden szükséges építőelemet egy komplex szoftverrendszer felépítéséhez felhő alapú erőforrásokon Továbbá a nem funkcionális követelményeknek is eleget tesznek: Skálázhatóság Rendelkezésre állás Konfigurálhatóság Biztonság Mindezt jól definiált leírófájlok és egy felhő orkesztrátor segítségével Occopus SZTAKI PERL labor által fejlesztett nyílt forráskódú hibrid orkesztrációs eszköz "OCCO" - "One Click Cloud Orchestrator" Orkesztráció: virtuális gépek (VM) és infrastruktúrák rugalmas létrehozása és menedzselése felhő rendszerekben (előtérbe kerül IaaS, IaaS rétegben) Kontextualizáció: gépek személyre szabása Szoftvercsomagok telepítése, konfigurációja, finomhangolása Hordozható leírók Skálázási lehetőség Felhőfüggetlen megoldás Occopus leírók Infrastruktúra leíró (infrastructure description) Csomópontok Változók Skálázás Függőségek Csomópont leíró (Node definition) Erőforrás definiálás Kontextualizáció Egészség-ellenőrzés Konfigurációs menedzsment Cloud-init fájlok A virtuális gép konfiguráláshoz szükséges lépések: Felhasználó kezelés Komponensek telepítése/beállítása Szolgáltatások telepítése/konfigurálása/indítása Szolgáltatások elindítása Referencia architektúra használata Occopus telepítése Leírók letöltése Tűzfalszabályok létrehozása Leírók személyre szabása Occopus aktiválása Leírók importálása Klaszter kiépítése Infrastruktúra használata 1x (Aktuális VM-en az aktuális referencia architektúra esetén) egy-egy sor kód Rövid és hosszú felhasználás is támogatott Referencia architektúra használata #2 Spark leírók OCCOPUS SM SW SW SW Referencia architektúrák csoportosítása Gépi tanulást támogatására Big Data és IoT platform felkínálása Konténer platform biztosítására Workload menedzser szolgáltatásra Gépi tanulást támogató referencia architektúrák MI referencia architektúra Tensorflow és Keras referencia architektúra Jupyter Notebook / JupyterLab Keras TensorFlow + TensorBoard CUDA / cuDNN (BLAS, Eigen) Virtual Machine (VM) with CPU / GPU Horovod referencia architektúra Big Data és IoT referencia architektúrák Spark referencia architektúra Kafka és Spark referencia architektúra Konténer platformot biztosító referencia architketúrák Kubernetes referencia architektúra MiCADO referencia architektúra Workload menedzser referencia architketúrák Cqueue referencia architektúra További példák Referencia architektúra előnyei Az újrahasznosítható leíróknak köszönhetően egyszerűbben és gyorsabban kiépíthetők bonyolultabb infrastruktúrák is Manuális létrehozás esetén több időt és szakértelmet kíván A leírók előre konfiguráltak Megfelelő szoftver verziók, integrált komponensesek, biztonsági konfiguráció A leírók előre teszteltek a nem funkcionális követelményekre is Jól hordozhatók különböző felhő platformok között További terveink Szélesebb körben támogatott orkesztrátor használata (Terraform) Hordozhatóság javítása Konfiguráció menedzsment eszköz alkalmazása a kiépítéshez (Ansible) A kiépített referencia architektúra a teljes életciklusa alatt könnyebben menedzselhető Leírók automatikus tesztelésének kialakítása (GitLab CI) Megbízhatóság növelése További referencia architektúrák kialakítása Összefoglalás ELKH Cloud IaaS felhő szolgáltatás a kutatók és egyetemek számára Referencia architektúra koncepció PaaS felhő szolgáltatás Újrahasznosítható és hordozható leírók Nem funkcionális követelmények biztosítása Referencia architektúra példák Gépi tanulást támogató referencia architektúrák Big Data és IoT referencia architektúrák Konténer platformot biztosító referencia architketúrák Workload menedzser referencia architketúrák A bemutatott munka az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkárság támogatásával jött létre (szerződés szám: IF-2/2020, cím: "ELKH Cloud projekt támogatása"). Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna