D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csik_tibor_konyvtarak_digit.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvtárak az új digitális világban
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtárak az új digitális világban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csík
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-09
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csík Tibor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézikönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A könyvtárak az új digitális világban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A könyvtárak az új digitális világban Csík Tibor csik.tibor@btk.elte.hu A könyvek osztoznak olvasóik sorsában. (Eco, Umberto: A rózsa neve) Könyvtár helyzete a társadalomban XIX. század eszmei öröksége A tudás mindenkié. Valamennyi közlési / rögzítési formát bárki használhatja. Könyvtár - eszmét megvalósító intézmény Gyűjtemény Szolgáltatások Ezredforduló - gazdaság, közfelfogás változása Digitális technológiai Kommodifikáció La fin des livres (1895) Robida, Albert - Uzanne, Octave (1895): La fin des livres. Project Gutenberg E-Book. 2001. Produced by Michael J. Ward https://www.gutenberg.org/fil es/2820/2820-h/2820-h.htm A tudás mindenkié Otlet, Paul - La Fontaine, Henri (1895) Institut international de bibliographie Bührer, Karl Wilhelm - Ostwald, Wilhelm (1911) Internationales Institut zur Organisierung der geistigen Arbeit - Die Brücke Wells, Herbert George - World brain (1938) Világenciklopédia, önszerveződés Borges, Jorge Luis - La Biblioteca de Babel (1941) Minden, ami kifejezhető, valamennyi nyelven UNESCO World Digital Library (2005) UNESCO Recommendation on Open Science(2021?) A könyv a múlté Edison, Thomas - 1913 A könyvek hamarosan elavulnak az állami iskolákban. McLuhan, Marshall - 1966 A szabásminta, a csík a harisnyán, a könyvek és az állások mind elavultak. Negroponte, Nicholas - 2010 A könyv mint tárgy öt év múlva halott lesz. Digitális könyvtár Virtuális tájékoztató szolgálat Mundaneum - dokumentáció - kommunikáció (1930) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Documentation_et_T%C3%A9l%C3%A9-communication_01.jpg https://www.i- doit.com/?s=mundaneum A digitális formához is kell tartalom Szurrogátumtárak, referáló-indexelő kiadványok Index medicus > MEDLARS > MedLine > PubMed (National Library of Medicine 1951/1996- ) Magyar Pedagógiai Irodalom > Külföldi Pedagógiai Információ > PAD (Országos Pedagógiai Könyvtár 1957/1990-) OPAC (Ohio State University Library 1975) Könyvtárak gyűjteményének digitalizálása Harvard Library, New York Public Library stb. Bibliothèque nationale de France elutasította Authors Guild vs. Google (2005-2016) Digitális megőrzés (tech + organization + resources + $) 1990-es évek közepétől számos program Nemzeti program - széles intézménykört átfogó, szisztematikus, akár határokon átívelő munka Állományvédelmi szükségintézkedés - könyvtár az online terjesztésről lemond Kiadások növekedése - ARL (USA) Elektronikus /digitális kiadványok Időszaki kiadványok Csomagok (árukapcsolás) - intézmények Fizetőfal - egyszeri vásárlás Könyvek ALA és a Big Five küzdelme Árkartell: Big Five&Apple (2011); Amazon&Big Five (2021) Amazon Publishing könyvtári terjesztést nem engedi > Amazon: Kindle Lending (2011-2020); Kindle Unlimited (2014-); Prime Reading (2016-) - előfizetéses szolgáltatás Kézikönyvek Online-kiadás pl. Encyclopedia Britannica Referensz adatbázisok pl. Oxford Reference AV-médium - könyvtárak visszaszorultak Online szolgáltatások Közös-, központi katalógus Ohio College Library Center (1967) > Online Computer Library Center (OCLC WorldCat - 1998) MOKKA Szakirodalmi adatbázisban keresés, kutatástámogatás Szakterület és a keresőfelület ismerete + korlátozott elérés + árszabás Webportál (adatbázisok, szakmai információk stb.) + szabad elérés + használóképzés + árképzés (pl. Elsevier "ingyenes" szolgáltatásai) Internet- / webkönyvtár Internet Public Library (1995-2015); 2020 Barnes & Nobles Education Web Iskolai Könyvtár (2010-2015) - Országos Pedagógiai Könyvtár Virtuális tájékoztató szolgálat OCLC QuestionPoint (24 órás szolgáltatás - 2019 eladás, előfizetéses) Google Answers / Google Questions and Answers (2001/2007-2015) > nem tartható fenn Faktografikus információ, iskolai feladat megoldása, közösségi cset Szolgáltatások igénybe vétele - ARL (USA) Merre tart a könyvtár a 21. században? Oktató könyvtár (1980-as évek végétől) Számítógép-használat -> digitális kompetenciák Globális média- és információs műveltség (UNESCO 2013) Tartalomipar szolgálatában? Tájékoztatás - megfelelő áru kiválasztása Digitális kompetenciák - helyes fogyasztói magatartás Tartalommegosztás, kapcsolattartás üzleti vetülete Az "ingyenes" használatért az egyén a személyes és a viselkedését leíró adattal "fizet". Az adatok kiindulást jelentenek viselkedése előrejelzéséhez, módosításához - áruként forgalmazzák. A tudás megismertetésén és lehetőleg a társadalom egésze számára hozzáférhetővé tételén alapuló könyvtárfelfogás érvényes lesz a 21. században? Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bajzát Tímea Borbála, Szemes Botond, Szlávich Eszter: A magyar regény korpusza és a "távoli olvasás"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna