D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : DKA_100_000.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális Képarchívum 100.000
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális Képarchívum 100.000
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zsuzsanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Jennifer
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK DKA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-06-19
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Katalogizálás
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Digitális Képarchívum
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állókép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizuális dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magángyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzői jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 21. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Digitális Képarchívum 100.000
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : DKA Digitális Képarchívum 100.000 Készítették: Nagy Zsuzsanna, Simon Jennifer, Drótos László 2020. június Központi cím: dka.oszk.hu Alternatív név: keptar.oszk.hu Tükörszerver: dka.niif.hu Bemutatás A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtár ban működő E-könyvtári Szolgáltatások Osztály fejlesztése, mely a MEK Egyesület és az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásával valósult meg. Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten. Ennek első eredménye a könyvjellegű anyagok gyűjteménye a mek.oszk.hu címen, a második az időszaki kiadványok adatbázisa és archívuma az epa.oszk.hu oldalon, a harmadik pedig a dka.oszk.hu honlap, amely a képi dokumentumok szolgáltatására jött létre 2007-ben. Célkitűzés A célunk egy változatos tartalmú, nagy felbontású dokumentumokból álló és jól kereshető képgyűjtemény kialakítása. A szolgáltatásba olyan speciális funkciókat is beépítünk, mint a nagyon nagy méretű képek interaktív nagyítása, diavetítés az érdekesebb képekből, prezentációk online lejátszása, saját képalbumok kialakításának és megosztásának lehetősége, részgyűjteményenkénti keresési és böngészési funkciók. Az állomány gyarapodása RSS csatornán át is figyelemmel kísérhető, a képállományok pedig anonim FTP-vel is letölthetők az ftp://mek.oszk.hu/pub/dka címről, az egyes számozott alkönyvtárakból. Források A Digitális Képarchívum anyaga többféle forrásból származik. Egyrészt feldolgozzuk benne a MEK és az EPA egyes kiadványaiban található képeknek egy válogatott halmazát, így ezek az illusztrációk - általában jobb minőségben - önállóan is kereshetőkké és hivatkozhatókká válnak. Másrészt pedig gyűjtjük, katalogizáljuk és hosszú távon megőrizzük az interneten (pl. képmegosztó oldalakon, a Wikipédiában), továbbá a CD illetve DVD kiadványokon megjelenő digitális képeket, amennyiben azok megfelelnek a gyűjtőkörnek és a tulajdonosuk hozzájárul a nyilvános szolgáltatáshoz. A DKA ismertségének köszönhetően gyakori az is, hogy képzőművészek és fotósok már közvetlenül is beküldenek képeket az archívumba. Formátumok A DKA-ban állóképek és animációk (pl. prezentációk) egyaránt helyet kaphatnak. Egy képi dokumentum több állományból is állhat (pl. diasorozat, több részre vágott térkép), és esetenként többféle alternatív formátumban is szolgáltatjuk (pl. JPG és veszteségmentes TIFF, Flash-re és HTML5-re konvertált animáció). Minden dokumentumról készül legalább egy 150 képpont széles "bélyegkép", továbbá egy max. 770 pont széles "normál kép" és rendszerint egy ennél részletgazdagabb "nagy kép" is rendelkezésre áll. A fájlok - néhány részgyűjtemény kivételével - vízjelet nem tartalmaznak. A képek felbontását a dokumentum alkotója, illetve tulajdonosa határozza meg, így általában hozzá érdemes fordulni, ha valaki jobb minőségű változatot szeretne és ugyancsak ő az illetékes az egyéb célú felhasználásokkal kapcsolatban. Felhasználás A DKA csak szolgáltatja a képi dokumentumokat, nem birtokolja azok szerzői jogait. Azok a képek, amelyeknek az alkotói több mint 70 éve meghaltak, már szabadon felhasználhatók: átvehetők más internetes szolgáltatásokba, megjelentethetők nyomtatott vagy digitális kiadványokban stb. Ugyancsak nem feltétlenül kell engedélyt kérni a Creative Commons licenc alatt közzétett műveknél. Ezeket a kép alatt egy szürke CC logó jelzi, melyre rákattintva megnézhető, hogy milyen feltételek mellett használható fel a kép. Egyéb esetekben tudunk segíteni a jogtulajdonossal való kapcsolatfelvételben. A jogi státusz a képoldalon a "részletes adatok" gombra kattintva a "JOGKEZELÉS" rész alatt nézhető meg. Az átvett képek forrását ebben a formában kérjük feltüntetni: Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Képarchívum. Keresés Sokféle böngészési és keresési funkció segíti a képek megtalálását. A kezdőlapon levő menüpontokkal kilistázhatjuk az egyes részgyűjteményeket, továbbá a teljes állományt sorszám szerint, vagy felkerülési sorrend szerint visszafelé, vagy a megtekintések száma szerint rendezve, vagy pedig alkotó és azon belül cím szerint. A bal oldali nagy témakörökre kattintva tematikus kategóriák alapján kereshetünk, és ezek a keresések továbbadhatók a MEK és az EPA gyűjteményei felé is. A jobb oldalon levő mezőkkel pedig néhány szó vagy egy *-gal csonkolt betűcsoport beírásával célzott kereséseket indíthatunk. Itt lehetőségünk van egyszerre akár az összes (közel százféle) adatmezőben is keresni. A részgyűjteményekhez pedig saját részkatalógusokat is használhatunk. Látogatói statisztika Ízelítő néhány részgyűjteményünkből Periodika illusztrációk Vasárnapi Ujság Borsszem Jankó Magyar Film A világháború képes krónikája Magyar Grafika Könyves illusztrációk Kornitzer Béla: Apák és fiúk György Aladár: A Föld és népei Fehérhimzés : Likacsos-, reneszánsz-, Richelieu-, lapos és domboruhimzés Gyulai Líviusz munkássága Magángyűjtemények Auschwitz Múzeum Auschwitz Birkenau Orincsay László képei Nagy Pál visszaemlékezései Vasúttörténeti Park Férfi- és nőalakok budapesti temetőkben Benyó Ildikó grafikusművész képei Németh Andrea fotóművész munkái Váli Dezső fotói Burján Gál Enikő festőművész munkái Gál Éva Emese festményei H. Csongrády Márta képző-és fotóművész munkái Posta Beáta művei Internetes gyűjtemények Állatvilág Növényvilág Közgyűjtemények Ásványvilág OSZK Fényképtár OSZK kéziratos térképek OSZK Kisnyomtatványtár OSZK Színháztörténeti Tár Természeti katasztrófák Vörösiszap Árvíz 2010 Új műfajok Prezentációk Elsősorban oktatási, tudományos és kulturális témájú, Microsoft PowerPoint és Prezi dokumentumokat gyűjtünk. A PowerPoint fájlokból Flash ill. HTML 5 verziót konvertálunk, így ezek közvetlenül a böngészőben is megnézhetők, az eredeti .ppt vagy .pptx kiterjesztésű fájl letöltése nélkül. A Prezi dokumentumokat saját gépen futtatható zip csomagként, illetve pdf formátumban lehet letölteni. Infografikák Gyűjteményünkbe néhány éve már infografikákat is felveszünk. "Az infografika alkalmazott grafikai terület, a rajz, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció. Több mint egy fénykép, összetettebb, mint egy rajz és sokkal informatívabb, mint az önmagában álló írott szöveg." (Forrás: Wikipédia) Elérhetőségek dka-info@mek.oszk.hu facebook.com/digitaliskeparchivum twitter.com/oszkdka
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László, Simon Jennifer: A Digitális Képarchívum munkafolyamatainak bemutatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 56
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna