D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1484819824.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nohab Berettyóújfalun
B e s o r o l á s i   c í m : Nohab Berettyóújfalun
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : ZekeTomi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-01-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-01-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Tömegközlekedés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vonat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berettyóújfalu
G e o N a m e s I d : 722324
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : NOHAB Berettyóújfalu állomáson, kemény téli időben. Ez az M61-es NOHABok 019-es pályaszámú, működőképes mozdonya a wikipedia tanúsága szerint is a Magyar Vasúttörténeti Park tulajdona. A kiállításon mi is láttuk többször is, jó volt vele véletlenül összefutni Berettyóújfalun!
A diesel-elektromos rendszerű mozdonyokat a svédek gyártották, 1960-ban vásárolt a MÁV belőle 25-őt, a gőzmozdonyok leváltására. Az akkori rendszerben a szovjetek nem nézték jó szemmel a svéd kapcsolatot, így csak 20-at kaptunk meg...Viszont jött helyette a "Szergej", az M62-es. Azokból is sok van még tehervontatásban.
A NOHAB 1970-ig Debrecen székhelyű volt, majd a Bp-Debr viszonylat villamosítása után kiszorította a Szili (V43) és Gigant (V63). A 80-as években a Balaton-felvidéken nosztalgiázott, ill. Tapolca-Nagykanizsa viszonylaton, mi már innen ismerjük. Utolsó menetrendi forgalma 2000 decemberében volt.A wikipédia szerint 6 üzemképes mozdony van még, és még fut Erdélybe is a Kárpát-expressz nosztalgiavonat mozdonyaként!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A NOHAB (Nydqvist & Holm AB) svéd gépgyár Trollhättan városában.
A céget Antenor Nydqvist, Johan Magnus Lidström és Carl Olof Holm alapította 1847-ben Trollhättans Mekaniska Verkstad néven. Eredetileg vízi erőműveknek gyártottak turbinákat. 1865-ben elkészítették az első gőzmozdonyukat, melyből 1912-ben gördült ki az ezredik példány.
1916-ban a céget korlátolt felelősségű társasággá alakították, ekkor kapta a NOHAB nevet. 1921-24 közt a NOHAB 500 mozdonyt gyártott Oroszország számára.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ZekeTomi: Csörgő behúz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2477x1815 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer