D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szabalyozas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Biológia: Szabályozás
B e s o r o l á s i   c í m : Biológia: Szabályozás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Olajos
U t ó n é v : Sámuel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-05-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Olajos Sámuel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : biológiai szabályozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : központi idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ideg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegetatív idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neuron
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : inger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gerincvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : receptor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ideghártya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A környéki idegrendszer: idegek alkotják 2 része: vegetatív és a szomatikus A kisagy 2 féltekéből áll és szürke állomány borítja. A hormonális rendszert a hormonok szabályozzák. A belső elválasztású mirigyek sejtjei termeli. halántéklebeny Az ízlelőbimbó az egy szájban lévő ízérzősejt. Az agykéreg falilebenyében kelt érzetet. A látóidegben lévő idegrostok az agy idegsejtjeihez küldi az ingerületet. Szaglás & ízlelés Érzékszerveink A pupillán át jut a fény a legbelső rétegbe az ideghártyához ahol találhatók a receptorok. fali lebeny Az egyedfejlődésért és a szervezet állandóságáért felel. Hormonális rendszer & szabályozása A szaglás és az ízlelés szorosan összefügg. Az orr és a nyelv receptorai kémiai ingereket fognak fel. Az ingereket jelfogók fogadják, másnéven receptorok. Át is alakítják az ingert ingerületté. A vegetatív idegrendszer részt vesz a légzés, keringés és a táplálkozás folyamatában. Az agylapi mirigy a ember elválasztású rendszerének központja. Szabályozás Az egyensúlyozó szerv a fej lassuló/gyorsuló mozgását érzékeli. Bőr, a legnagyobb érzékszerv Idegvégződések: mechanikai hő fájdalom -> itt lép közbe a védekező reflex Az idegrendszer: feladata a szabályozás és a kommunikáció 2 része: környéki & központi Agy Tudatmódosító szerek A központi idegrendszenek kettő részből áll A nagyagy lebenyei A mozgás és a belső szervek működésének szabályozása A szervezet roncsolódik. Agykéregben van a mozgatómező. Mozgatómezőben olyan idegsejtek találhatóak amik a vázizmok működését szabályozzák A környezet hatásait, állapotváltozásait (fény, hang, hőmérséklet, kémhatás stb.) ingernek nevezzük. Az inger hatására bekövetkező anyagcsereváltozás az ingerület. Az idegsejt szállítja az ingerületet! nyakszirti lebeny A központi idegrendszer A szem és a látás Feldolgozza a beérkező információkat. A nagyagy kéreg lebenyekre tagolódik. Szürke állomány borítja. kisagy Agytörzs közvetlen kapcsolatban van a gerincvelővel. Az idegsejt Azok a természetes vagy mesterséges szerek amik megváltoztatják a központi idegrendszer működését. A fehérállományban lévő idegrostok az agy és a gerincvelő közt szállítja az ingerületet. Az idegrendszer A fül A hasnyálmirigyben termelődik az inzulin. Az inzulin szabályozza a sejtek vércukor szintjét. Fontos szervek még a pajzsmirigy és az ivarmirigy. A receptorok a szaglóhában találhatók. A szaglóközpontban találhatóak a receptorok. Jeleket fogad és továbbítja, készteti a testet. homloklebeny Köztiagynak kettő része van a felső és az alsó. talamusz: érzékszervek felöl érkező ingerületet előkészíti és feldolgozza hipotalamusz: szabályozza a hormonális rendszer működését A mellékvesék hormonja az adrenalin. A szürkeállományában a háti oldalon összekötő idegsejtek, elülső részein mozgató idegsejtek találhatók. Gerincvelő A közeg rezgéseit fogja. Az agykoponyában található a csiga, benne vannak a receptorok.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katonka Fanni: A szív és a keringési rendszer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 35
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 36
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x584 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna