D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz_v_s_borvidek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szekszárd és Villány-Siklós borvidék
B e s o r o l á s i   c í m : Szekszárd és Villány-Siklós borvidék
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Marosán
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-05-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Marosán Judit
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : borvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szőlőtermesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borturizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borospince
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szekszárdi borvidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Villányi borvidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : a vendéglátó pincészetek igen koncentráltan helyezkednek el, a pincék utcákat, falvakat alkotnak (pl.: Villány, Villánykövesd, Palkonya) marketing és borturisztikai szempontból a Villányi borvidék magasan viszi a prímet a pincészetek összefogása példaértékű (pl.: közös borokat készítenek) a barrique-hordós érlelés itt terjedt el legelsőnek az országban 4 "Az év bortermelője" címmel büszkélkedhet nemzetközileg elismert Kommunikációs stratégia A Szekszárdi borvidék SWOT-mátrixa A Szekszárdi- és a Villányi borvidék összehasonlítása A Villányi borvidék bemutatása Villány az egyik legrégebbi, kétezer éves múlttal rendelkező történelmi borvidékünk- a rómaiak korában már fejlett volt a szőlőkultúra e vidéken a XVIII. századra már véglegesen Szekszárd vált a borvidék központjává az 1960-as évektől létezik a vidéken nagyüzemi szőlőtermelés A Villányi borvidék SWOT- analízise A borvidék borai Szekszárd és Villány-Siklós borvidék Következtetések, javaslatok gyönyörű pincesorok, magas szintű vedéglátás az országban elsőként itt alakult meg a borút, azóta is nagy a borturizmus a bortermelés villányi lakosság elsődleges megélhetési forrását biztosítja (Szekszárddal ellentétben) hazánk legdélebbre eső borvidéke, Budapesttől mintegy 220 km-re helyezkedik el szintén kiváló ökológiai adottságokkal rendelkezik a borvidék névadó települése Villány, 2000-ben kapott városi rangot 17 településből áll- két körzetben (villányi, siklósi) villányi: Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány és Villánykövesd siklósi: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalú, Márfa, Nagytótfalú, Siklós, Szava, Túrony és Vokány a szőlőültetvények területe kb. 2000 hektárt foglal magába a borvidék ökológiai potenciáljának 44,2%-át használja ki, ez a szekszárdihoz viszonyítva sokkal kedvezőbb elsősörban vörösbor (62,5%), ám a fehérbor (35,4%) is jelentős Villány- a modern technológia, tüzes vörösborok Siklós- fehérborok a villányi borok hagyományos fajtája a kadarka, a kékfrankos és a portugieser a siklósi körzetben az olaszrizling a legelterjedtebb fajta Tokaj után ez a legnevesebb borvidékünk a borvidéket a kadarka szőlőfajta tette híressé elsősorban vörösborokat termelnek a szőlőültetvényeken 71,8%-ban vörösbort, 21,5%-ban fehérbort adó fajták találhatók régen a vörösborok közül a kadarka szőlőfajta volt az uralkodó- mára mára a kékfrankos, zweigelt, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir került túlsúlyba a fehérbort adó szőlőfajták közül az olaszrizling, a chardonnay, rajnai rizling, ezerfürtű kerül leginkább palackozásra legjellegzetesebb bora a szekszárdi bikavér (csak palackozzák, csak e területen készíthető el) a mindenkori piaci igényeknek kell megfelelni nem elengedő csupán a kiváló termék, de valami plusszal rendelkeznie kell- értéket képviselnie egy borvidéki marketinget is ki kell alakítani egy egységes borvidéki csomagolás kialakítása javasolt lenne mindkét borvidéken, valamint a különleges minőségű borok csomagolásának kialakítására a szekszárdi térségben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni el kellene érni, hogy az értékesítők keressék fel a jó minőségű szekszárdi és villányi borok termelőit, nem pedig fordítva fontos lenne a borvidékekről minél több termelőnek bejutni a termékével a hiper- és szupermarketekbe külföldön a szupermarketek és borszaküzletek alsó polcairól a megfelelő minőség, csomagolás, ár és imázs kialakításával a felsőbb szintekre kellene juttatni a borokat az interneten történő vásárlást fejleszteni kéne, a borvidékek honlapjait korszerűsíteni minél több médiafelületen hírdetni kéne a borokat Földrajzi helyzete Szekszárdi borvidék bemutatása Értékesítési stratégia fontos a minőségi termelés növelése, az értékesítési csatornák szélesítése, a borfogyasztás ösztönzése, a tudatos borvidéki arculat kialakítása, a komplex turisztikai fejlesztések megvalósítása, a megfelelő szakemberek képzése a marketingeszközök megfelelő alkalmazása ösztönözni kellene a lakosságot arra, hogy elsősorban a két borvidék borait preferálják más hazai és külföldi borokkal szemben a nők fontos célcsoport lehet a két borvidék üzenetének középpontjában a minőségnek kell szerepelnie az összefogás elengedhetetlen mindkét borvidéknél a turizmusra nagyobb hangsúlyt kéne fektetni Készítette: Marosán Judit a másik legősibb- kétezer éves múltra tekint vissza a török uralom alatt Villány elpusztult, ám a szőlőket tovább gondozták német nemzetiságűeket telepítettek a helyre- akik magukkal hozták a "portugieser", azaz a kékoportó szőlőfajtát legjelentősebb fajtának a kadarka, kékoportó majd a kékfrankos tekinthető a filoxéravész után francia eredetű cabernet franc, cabernet sauvignon és merlot fajtákat telepítettek minőségi bortermelés folyik napjainkig Marketingmix Budapesttől 150 kilométerre, délre a Szekszárdi-dombságon, a Geresdi- dombság északkeleti részén található kiváló ökológiai adottságok jellemzik a területet vastag lösztakaró borítja- kiváló minőségű szőlő termelhető a borvidékbe Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb és Zomba települések tartoznak a szőlőültetvények területe 2255 hektár a borvidék nincs kihasználva- csak 37,6%-án folyik termelés pozitívabb szemléletet kell kialakítani az emberekben a magyar borok iránt ha mégtöbb reklám lenne, ismertebbé tehetnék a borvidékeket az Internet adta lehetőségeket kikéne használnia mégtöbb borásznak a borturizmust mindkét borvidéken tovább kell fejleszteni- vevőkkel való kapcsolattartás a legkívánatosabb az lenne, ha a legtöbb pincészet termékük, márkájuk vagy borászatuk szintjén kialakítana és követne egy jól kidolgozott marketingstratégiát A borvidék borai az országban elsőként készítettek szabadtéri borkutat, amely csapjaiból különböző rendezvények, ünnepségek alkalmával vörös- és fehérbor folyik a bortermelés nem jelent elsődleges megélhetési forrást a lakosságnak szőlőültetvények nagy részét beépítették családi házakkal, lakótelepekkel, csak néhány helyen maradtak meg a régi pincék alkotta utcarészek a pincészetek távol vannak egymástól az összefogás hiányzik- az emberek az egyéni érdekeiket nézik történelmi borvidék Termékstratégia A borvidék történelme Szekszárd a jó bornak megfelelő ára kell hogy legyen a villányi borok árai a szekszárdi borokhoz viszonyítva magasabbak a borok értékét növelni kéne- vagy minőségfokozással, vagy az árakat kell csökkenteni, ám az árcsökkentésnek imázsromboló szerepe is lehet A borvidék történelme Árstratégia A borvidék ökológiai adottságai
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tepliczky Kornélia: Badacsonyi borvidék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x570 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna