D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : natrium_vegyuletei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nátrium és vegyületei
B e s o r o l á s i   c í m : Nátrium és vegyületei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Wittman Nagy
U t ó n é v : Georgina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Wittmann Nagy Georgina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Fizikai kémia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nátrium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkálifém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fémes kötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai tulajdonság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kémiai tulajdonság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kősó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : konyhasó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : redukálószer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közvilágítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Iparban: redukálószerként Világításra: közvilágításnál, repülőtereket világítanak ki vele A nátrium vegyületei: NaCl Na Vegyületei: NaOH -> Na+ + OH- ezüstszürke, fémfényű puha, késsel vágható víznél kisebb sűrűségű levegőn oxidálódik, ezért petróleum alatt tárolják Kémiai tulajdonságai Vízzel hevesen reakcióba lép: Előfordulása natrium-hidroxid, lúgkő, marónátron fizikai jellemzői: fehér, szilárd, kristályos, erősen nedvszívó hatású ionvegyület: levegőn állva elfolyósodik vizes oldata: lúgos kémhatású, erősen maró, legerősebb lúg Tilos szabadkézzel megfogni, vakságot okoz oldódásakor: felhasználása: laboratóriumban alapvegyszer iparban: Al-, papír-, szappangyártás segédanyag nátrium+víz-> nátrium hidroxid+hidrogén gáz Lúgos kémhatású oldat Na vegyületei: Na2CO3 Alkálifém: I. főcsop. -> 1. külső e-, 3.periódus-> 3 e.héj:Na(2,8,1) rsz: 11, p+:11, e-:11, rel.a.t:23g, n0:12 Na - e- ->Na+ nátriumion Halmazszerkezet: Fémrácsot alkot, bennük fémes kötés Na fizikai tulajdonságai Előállítása Felhasználása nátrium-karbonát, szóda, sziksó fizikai jellemzői: fehér, szilárd, kristályos anyag kémiai jellemzői: vízben jól oldódik, oldata lúgos kémhatású előfordulása: a szikes talaj felületén kiválik, terméketlenné teszi a talajt felhasználása: szappangyártás, üveggyártás Nátrium égése: 4Na+O2-> 2 Na helye a periódusos rendszerben Nátrium és vegyületei Elemi állapotban nem fordul elő a természetben nagy reakcióképessége miatt Vegyületeiben van jelen: NaCl, konyhasó, kősó Na2CO3 sziksó NaOH lúgkő A konyhasó olvadékából elektrolízissel állítják elő elektrolízis: elektromos áram hatására a só szétbomlik fém nátriumra és a klórgázra Ha a víz és a Na közé papírt helyezünk, A papír lángra lobban, narancs színű lánggal ég konyhasó, kősó fehér, szilárd, kristályos anyag ionrácsot képez (Na+ és Cl- 1:1 arányban) vízben jól oldódik, oldata: semleges kémhatású Előfordulása: tengerben (2,7 t%-os) Előállítása: tengervíz bepárlásával sóbányákból Használata: ételízesítésre élelmiszerek tartósítására vegyipari alapanyag fiziológiás sóoldat
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carver, Sophie: Nátrium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x567 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna