D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : natrium.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nátrium
B e s o r o l á s i   c í m : Nátrium
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Carver
U t ó n é v : Sophie
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sophie Carver
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nátrium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkálifém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szilárd anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Davy, Humphry (1778-1829)
V I A F I d : 29630108
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Légzsák atomreaktorok cseppfolyós hűtőközege redukálószerként - könnyűfémek előállításánál nátriumgőz-lámpákban repülőgépeken a turbinák hűtésénél szerepe van a szintetikus kaucsuk gyártásban a nátrium egyik izotópja használatos a gyógyászatban és biológiában radioaktív nátrium segítségével nagyon sok fontos kutatást végzünk a biokémia és az elméleti orvostudomány területén, diagnosztikával kapcsolatos kérdésekben. Szabadon nem fordul elő, mert nagyon aktív fémről van szó. Azonban vegyületeiben nagyon elterjedt (pl.: kősó- NaCl, szóda- Na2 CO3) Az összes atom 2,6 %-át alkotja A nátrium előállítása Tulajdonságai Humphry Davy Nátrium-karbonát (Na2 CO3). Nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3). Nevezik szódabikarbónának is. Nátrium-klorid (NaCl) - Az előállított nátrium a levegőben lévő oxigént, a vízpárát, a klórt megtámadja, és hamar egyesül vele. A problémát úgy lehet kiküszöbölni, hogy az olvadt állapotban lévő nátriumnak ezen gázoktól mentes atmoszférába kell helyezni. - Nátriumot legkönnyebben a sóból lehet előállítani - tiszta kis szemű só kell hozzá, ami nem szennyezett - Ebből a sóból elektrolízissel lehet előállítani a fémnátriumot - Mivel önmagában a só nem vezeti az áramot, ezért meg kell olvasztani, olvadáspontja 800 fok körül van. - Az olvadékot nehéz tárolni magas hőmérséklete miatt. - A folyamat heves klórgázképződéssel jár, így nem ajánlott a belégzése. Történelmünkben a só Vegyületei, azoknak jellemzői Mindig fontos alapanyag volt A korábbi évszázadokab ezzel tartósítottak 20. századig monopólium volt előállítani, akkora volt rajta a haszon Indiában ezért is indult el a függetlenségi passzív harc A só fizetőeszköz volt az ókorban, középkorban. Megbecsülésést jelzi, hogy számos népnél szokás a vendéget kenyérrel és sóval fogadni. Élettani tulajdonságai Érdekesség, hogy a nátrium-klorid alkotóelemei önmagukban roncsolják az emberi szervezetet, vegyületükben azonban elengedhetetlen számunkra. a légzsákok működéséért a nátrium-azid (NaN3) felelős. 50 mm étmérőjű fémkapszulában tárolják a hatóanyagot a jármű különböző részeiben. az olyan légzsákok, melyek nem léptek működésbe további veszélyeket jelenthetnek a beavatkozók számára, hiszen az anyag rendkívül káros az egészségre és a környezetre. Hozzávalók: klórmész sósav nitrát - A sósavat a klórmészre öntjük. Ekkor sárgás-zöld mérgező klórgáz keletkezik. - Fecskendővel ebből a klórgázból egy kicsit felszívunk. - Egy kis darab nátriumot teszünk a kémcsőbe, majd a klórgázt rá fecskendezzük. - Ezt megmelegítjük egy láng felett. A nátrium megolvad és reakcióba lép a klórgázzal. - Ennek a reakciónak a végén kapjuk meg a fehér port. - Ezt ellenőrizhetjük is. Feloldjuk vízben, majd hozzáadunk egy kis ezüstnitrát oldatot. Ha fehér csapadék keletkezik, a kisérletet helyesen végeztük el. Felhasználása alkálifémek egyike petróleumban ezüstösen csillog vízzel érintkezve heves reakció zajlik le folyékony higanyban, ólomban és káliumban oldódik (folyékony ammóniában is, színe ekkor kék) lángfestése intenzív sárga színű oxigénnel érintkezve hevesen reagál sűrűsége, keménysége kicsi puha, könnyen alakítható, késsel vágható jó hő- és elektromos vezető Baker-előadás: Humphry Davy 1808. nov. 19 -> elektrolízissel elemeire bontja a nátronlúgot, ezáltal több hasonló anyag keletkezik Egyiket potassiumnak (potash: hamuzsír), másikat sodiumnak (soda: szóda) nevezi el később a potassiumot átnevezték káliumra, a sodiumot pedig nátriumra Davy kísérletekkel igazolta a nátriummal kapcsolatos felfedezéseit, és megvizsgálta, hogy milyen tulajdonságai vannak az új anyagnak. Előfordulása egy év alatt élelmiszerekkel 3-5,5 kg sót veszünk magunkhoz A Nátrium emberi szervezetben kb. 80-100 g található nagyobb része oldott állapotban van, kisebb részét pedig a csontok, kötőszövetek raktározzák elengedhetetlen az idegrendszeri ingerületek átvitelénél vegyülete, a só az élő szervezetek fontos fiziológiai folyamataiban jelentős szerepet vállal a só biztosítja a vérben és a szövet nedvekben az ozmózis nyomást, az izmok összehúzódási képességét, meghatározza a szívritmust, és ez termeli a sósavat a gyomorban, aminek segítségével a táplálékot lebontjuk A nátrium-klorid előállítása Története
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wittman Nagy Georgina: Nátrium és vegyületei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x551 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna