D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kornyezeti_tenyezok.jpg
C Í M 
F ő c í m : A környezeti tényezők hatása az élőlényekre
B e s o r o l á s i   c í m : Környezeti tényezők hatása az élőlényekre
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Péterfi
U t ó n é v : Julcsi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-09-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Péterfi Julcsi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetvédelem általában
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : környezeti hatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élő szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőmérséklet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levegő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : talaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kölcsönhatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növény-állat kölcsönhatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az élő környezeti tényezők Környezeti tényezők változásai, tűrőképesség A fény Élősködés +;- A hőmérséklet Egyik fél számára előnyös, a másik fél számára kedvezőtlen kapcsolat Növényevőket, ragadozókat és mindenevőket Táplálékláncot alkotnak -> befolyásolják egymás egyedszámát A levegő Víz, fény, hőmérséklet, levegő, talaj Ragadozó gepárdok Kölcsönösen hasznos mindkét félnek Egymás elterjedését, környezeti erőforrások megszerzését segítik Növények és állatok is Pl. növények gombákkal gomba: táplálék felszívása növény: szerves anyag előállítása Pl. orrszarvú és nyűvágó madár madár: táplálék orrszarvú: élőlényektől, parazitáktól megszabadul Asztalközösség +;0 Az élőlények szerves anyagainak felépítésében, az állatok életritmusának kialakításban fontos szerep Éjjeli, nappali állatok Fénykedvelő, árnyéktűrő növények Együttélés +;+ Bármely tényezővel szemben vizsgálhatjuk Vízszintes tengely: környezeti tényező értéke Függőleges tengely: életműködés mértéke Minimum: éppen elviselhető alsó határ Maximum: éppen elviselhető felső határ Kettő között: tűréstartomány Optimum: legkedvezőbb feltételek, előfordulás a leggyakoribb Különböző környezeti tényezőkre más-más értéket mutat Versengés -;- A test felépítéséhez, a szervezetek működéséhez elengedhetetlen. A csapadék mennyisége meghatározza egy-egy területen az előforduló fajokat. Változó vízállapotú élőlények: jól tudnak alkalmazkodni a víz mennyiségének csökkenéséhez, kiszáradástűrők, vízháztartásuk az élőhely vízellátástól függ. Pl. kaktusz, teve Állandó vízállapotú élőlények: egy határon belül egyenletes vízháztartásúak az élőhely ingadozó víztartalma mellett is. Pl. nyitvatermők, zárvatermők, harasztok. Kullancs Árnyékliliom Napraforgó Növényevő zsiráfok Dámszarvas Pióca Szél által deformált fák A talaj Tág- és szűk tűrőképesség A levegő összetételei és mozgásainak hatása Pozitív és negatív hatások Beporzás, párologtatás, termések szállítása Viharos szelek -> komoly károk Környezeti tényezők térben (földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság) és időben (éjjelek-nappalok, évszakok) eltérnek Tűrőképesség: a környezettel szembeni alkalmazkodó képesség Erdei fülesbagoly Élettelen környezeti tényezők Sokféleséget meghatározzák a környezeti tényezők Környezet = minden ami az élőlényt körbeveszi Különböző élőhelyeken más és más feltételek Élő és élettelen környezeti tényezők Környezeti tényezők egymásra hatással vannak Élőlények közti kölcsönhatások Növények: élelem, búvóhely, oxigén Állatok: növények terjesztése, beporzás Élőlények közti kapcsolatok: előnyös +, hátrányos -, közömbös 0 A környezeti tényezők hatása Függ: Nap sugárzásától, földfelszín és a légkör sajátosságaitól Hőigény változik: földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság Testméret és hőmérséklet összefügg A környezeti tényezők hatása az élőlényekre Magas-Tátra, 2004: a szél pusztítása Énekes rigó Zsákmányszerzés +;- Élősködő számára előnyös, gazdaszervezetnek nem Élősködő a gazdaszervezet anyagait használja fel Meghatározó: szerkezete, összetétele, levegő-és víztartalma Kékcinege Tágtűrésű fajok: a környezeti tényezők nagymértékű változásait is elviselik Szűktűrésű fajok: a környezet változásait csak kis mértékben bírják Egy faj bizonyos szempontból lehet tágtűrésű, míg másik szempontból szűktűrésű A tűrőképesség behatárolja, hogy egy élőlény hol fordulhat elő Sok szempontból tágtűrésű: elterjedésük nagyobb Sok szempontból szűktűrésű: speciális környezetben élnek Mindkét fél számára hátrányos kapcsolat Hasonló igényű állatok versengése a környezeti erőforrásokért (táplálékért, fényért) Korlátozzák egymás elterjedését A víz Egyik faj számára előnyös, másik számára közömbös Kalózhalak a nagyobb ragadozó halak mellett
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benedek Norbi: Az erdő ökoszisztémája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna