D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hidrogen_cianid.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hidrogén-cianid
B e s o r o l á s i   c í m : Hidrogén-cianid
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Orosz
U t ó n é v : Vivien
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fortuna Fanny
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hidrogén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cianid
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyadék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szervetlen vegyület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Scheele, Carl Wilhelm (1742-1786)
V I A F I d : 17319993
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vegyipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A hidrogén-cianidot először Carl Wilhelm Scheele állította elő 1782-ben Szemnél: vörösséget okoz Megelőzés: Szemvédő, vagy szemvédelem légzésvédelemmel kombinálva Moláris tömege 27 g/mol Sűrűsége 0,69 g/cm3, folyadék, a gáznak 0.9 g/cm3; Belégzésnél : zavartság, álmosság. fejfájás, hányinger, görcsök, légszomj, eszméletlenség, halál Megelőzés: Szellőztetés, légzésvédelem Hevesen reagál oxidáló szerekkel, hidrogénkloriddal alkoholos keverékben tűz és robbanásveszélyt okoz Hatékony fertőtlenítőszer és a szerves szintézisek fontos reagense. http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/HidrCian.htm Színtelen gáz, jellegzetes keserűmandula illatú, vagy kék színű, könnyen párolgó folyadék Nagyon gyenge sav, a molekulája poláris Lenyelésnél: égő érzés, zavartság, álmosság, fejfájás, hányinger, görcsök, légszomj, eszméletlenség, halál Megelőzés: munka közben nem szabad dohányozni Készítette: Orosz Vivien 10.c Alkalmazzák az ezüst és arany bányászatánál a fém kinyerésére, az úgynevezett cianidos eljárás lényege, hogy az ezüstöt és az aranyat cianidos komplex formájában oldhatóvá teszik hidrogén-cianid emisszióját használják a városi és természetes eredetű légszennyezések megkülönbözésére és természetes biomassza égési folyamatok mennyiségi becslésére Wöhler és Liebig jött rá, hogy előfordul a keserűmandulában kötött állapotban FONTS Hidrogén-cianid (kéksav) HCN Számos hidrogengáz enzim aktív csoportja tartalmaz cianid ligandumokat. Először Gay-Lussac tudta vízmentes állapotban előállítani Alkálifémek hidroxidjaival sókat, cianidokat képez http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF04/icsc0492_HUN.PDF Köszönöm a figyelmet! :) Szerkezete A cianidokat széleskörben használják a vegyiparban, pl. a műanyaggyártásban. https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9n-cianid A szénsavnál is gyengébb, ezért cianidok a levegőben található vízpárából és szén-dioxidból keletkező szénsav hatására is bomlanak Biológiai szerepe két tautomeralakja létezik, az egyik alak a szén hidrogén-nitridjének, a másik szén amidjának tekinthető Források: A hidrogén-cianid nedves ülepedésének első lépése a vízpára cseppek vagy felhők jégkristályain bekövetkező adszorpciója A növényekben általában cukormolekulához kötődve ciano-glükozidok (cianogének) formájában vannak jelen és általában a növényevők elleni védekezést szolgálják. Felfedezése, története Bőrön : felszívódhat Megelőzés: Védő kesztyű, védő ruházat Számos baktérium, gomba és alga állít elő cianidokat és így sok növényben és élelmiszerben megtalálhatók Dohány adalék anyaga A hidrogén-cianid meggyújtható, égésekor szén-dioxid, víz, és nitrogén keletkezik. Oxigénnel robbanó elegyet alkot. Fizikai tulajdonsága Kémiai tulajdonsága A CN- iont tartalmazók erősen toxikusak. !Veszélyes! Vízben oldódik, korlátlanul elegyedik Az acetonitril mellett a légkör egyik legfontosabb természetes eredetű szerves nitrogén tartalmú eleme Olvadáspontja -13 °C, forráspontja 26 °C Bizonyos gyümölcsök (pl. cseresznye, barack, alma) magja tartalmaz ciano-glükozidokat. A keserű mandulában szintén megtalálhatók. Jelentősége Felhasználása A szén és a nitrogén atomok között hármas kötés van. Rendkívül mérgező anyag, savaknak fém-cianidokkal történő reakciójakor keletkezik.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fortuna Fanny: Hidrogén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x511 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna