D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : alkalifoldfemek_vegyuletei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alkáliföldfémek és vegyületei
B e s o r o l á s i   c í m : Alkáliföldfémek és vegyületei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Andrónyi
U t ó n é v : Flóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-09-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tóth Marcell
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : alkáliföldfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magnézium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stroncium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bárium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rádium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : berillium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Források redukáló tulajdonságú elemek: reakció képességük az alkálifémeknél kisebb festik a színtelen lángot (kivéve Be, Mg) Ca téglavörösre, Sr bíborvörösre, Ba fakózöldre előállításuk kloridjaik olvadékának elektrolízisével történik rozskenyér, zöldborsó, citrom, alma, banán, dió, mandula, müzli, csemegekukorica Lángfestés a kalcium-karbonátnak az egyik kristályos módosulata; többféle kristályos alakban fordul elő a természetben; cseppkövek anyaga (pl.: Aggteleki cseppkőbarlang; tojáshéj anyaga) Kalcit Magnézium és kalcium tej és tejtermékek, szójabab, szardínia, bab, dió, földimogyoró, napraforgómag lágy, szétmorzsolható, fehér mészkő, mely kicsi tengeri élőlények szilárd vázának maradványai az évmilliók során mikroszkopikus állatkák vázából keletkezett; építőanyagként használják fel; hevítésével égetett meszet kapunk. (pl.: Bükk hegység, Gerecse, Bakony, Mecsek) https://hu.wikipedia.org/wiki/Alk%C3%A1lif%C3%B6ldf%C3%A9mek Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs: Kémia Szervetlen és szerves kémia, 10.évfolyam (Mozaik Kiadó-Szeged, 2015) elemei: berillium, magnézium, kalcium, stroncium, bárium és a rádium Élettani hatás kálium- és a nátriumion, a magnézium- és a kalciumion fontos szerepet játszik az élő szervezetekben Na+, K+-> alkálifémek Mg2+, Ca2+-> alkáliföldfémek Mg2+ a klorofill alkotórésze a kalcium vegyületei - csontok, kagylók, csigák és korallok vázának felépítésében vesznek rész a Föld 7. leggyakoribb eleme a berillium és a bárium vízben oldódó vegyületei mérgezőek a periódusos rendszer II-es főcsoportjában található elemeket nevezzük alkáliföldfémeknek Mészégetés CaCO3->hevítés=CaO + CO2 Égetett mész Mészoltás CaO + H2O -> Ca(OH)2 oltott mész Élettani hatása nagy sűrűségű, kemény, kristályos szerkezetű, szemcsés anyag; a mészkőből keletkezik (pl.: carrarai márványbánya /Olaszország/; márványszobor pl. Dávid szobor Firenze, vagy a Pieta- Róma Szt. Péter Bazilika) fontos szerepük van az élő szervezetben kalciumvegyületek szerepe: véralvadás, ingerületek vezetése, izmok működése, gyulladások és allergiás tünetek megelőzése, csont keménysége és szilárdsága, vasionok felszívódása magnéziumvegyületek szerepe: szív és keringési rendszer egészséges működése, védelem a szívroham ellen, depresszió leküzdése Márvány Karbonátok, a természetben Mészkő szürke színűek kis sűrűségűek jól vezetik az elektromos áramot kétszeres pozitív töltésű kationokat hozva létre külső elektronhéjukon 2 db s elektron található, ezek leadásával érik el a stabil, zárt elektronszerkezetet, gyorsan oxidálódnak (levegőn egyedül a magnézium állandó - védő oxidrétege miatt) ezüstfehér, puha könnyűfémek a magnézium és a kalcium vakító fénnyel porrá ég el. A kalcium a lángot téglavörösre festi. 2 Mg + O2 = 2 MgO 2 Ca + O2 = 2 CaO 2 H2O+Ca=Ca(OH)2+H2 vegyületeikben az oxidációs számuk +2 a magnézium szén-dioxidban is ég: 2 Mg + CO2 = 2 MgO + C jól reagálnak a sósavval (HCl): Ca + 2 HCl = CaCl2+ H2 kalcium- és magnéziumvegyületek a karbonátok a mészkő (CaCO3) és a dolomit (CaCO3 * MgCO3) hegységeket alkot (pl: Alpok -Olaszország) mészkő módosulatai: márvány, kréta, kalcit Karbonátok az iparban Bevezetés Kréta Legfontosabb közös tulajdonságok Alkáliföldfémek és vegyületeik
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Marcell: Alkáliföldfémek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x523 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna