D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : horvath_zoltanne_konyvtari_invazio.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Könyvtári invázió" - felhőben és mobilon
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári invázió - felhőben és mobilon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Információ szállítás új generációs technológiákkal
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth Zoltánné
U t ó n é v : Marcsi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-23
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mobil számítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatikai hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetkatalógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : információszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Könyvtári invázió felhőben és mobilon Információ szállítás új generációs technológiákkal Horváth Zoltánné Paradigma váltás ÁTTEKINTÉS Könyvtári invázió szintézis alapú információk Nem dokumentum, hanem probléma alapú szolgáltatás Next generation az OCLC grid, cloud és web-scale menedzsment technológiája Új termékstruktúra és új kooperációs platformok Új könyvtári és felhasználói szerepek web-szerkesztő, IT mentor, web2.0 kommunikátorok Az információszállítás új dimenziói Portál, mobil, intelligens rendszerek A hálózat átkonfigurálta az ipart A hálózat átkonfigurálta a könyvtárakat Átkonfigurálás A cél az volt, hogy felfedezzük - megtaláljuk Átalakulnak a használói szokások, a fiatalok a kütyükön lógnak Újfajta tudás/információszerzési modellek Katalógusok után az okos rendszerek a hálózaton már felfedezték Digitalizálták, közzétették, szelektálták, kommentálták Szintetizálják, kiegészítik, hivatkozzák, megosztják, mobilizálják Intervenciós stratégia Könyvtári invázió? Bár a tájékozottság, az élethosszig tartó tanulás és a könnyen használható rendszerek irányában haladunk, az evidencia és szintézis alapú orvosi szolgáltatásokat a könyvtári invázióval - intervencióval jobban is lehetne támogatni. Proaktív információs csomagok, áttekintések (reviews), guide-ok Jelenben élés, probléma felismerés Hármas szerep: Oktató és mentor Sürgős kérések támogatása azonnali szállítással Megelőző információk betegeknek slides-paper09.pdf / Ward of the 21st Century, W21C Research and Innovation Centre Új generációhoz kapcsolódó invázió A web2.0 szolgáltatások, mobil, szimulációs játékok Google, milleniumi, avatár generációk, állandó web-jelenlét A fiatal korosztály információkezelési gyakorlata, web2.0, játékok Új szociális háló a metaverzumban Second Life (Lindner Lab), Új típusú szolgáltatási és részvételi igények Azonnali információk, véleménynyújtás, beavatkozás, új tanulási formák, tartalom hozzáadás (copyright és tartalmi felelősség?) A szolgáltató kényszerhelyzete Félelem a szociális háló beavatkozási szabadosságától Folyamatos technológiai készenlét, szakaszos és gyors megújítás, kreatív alkalmazkodás Új szolgáltatási és tanulási modellek igénye Szóródó készségek és leszakadás - felkészült erre az oktatás? 6 ROBIN MURRAY Paradigma váltás a könyvtárakban Specializálódás, szintetizálás, mobilizálás Invázió dokumentumszintű tájékoztatás? BMJ British Medical Journal evidence based (bizonyítékon alapuló) információk: biomedical cikk évente cikk havonta RCT évente cikk indexelése évente a PubMed-ben ( Életek múlnak azon, hogy időben rendelkezésre áll-e, elérhető-e az információs tényanyag A klinikai kutatások 14 %-a 17 év alatt válik rutinná az orvosi kezelésekben (BMJ) Nem dokumentum, hanem problémaközpontú szolgáltatás Bizonyítékokon alapuló orvoslás információs forrásai (Evidencia based) Igazoltan helyesnek bizonyult kezelési információkkal döntéstámogatás Források szintézise - adatbázisok, kritikai megközelítések, cáfolatok, bizonyítások, kiegészítések, tényanyagok Hogy kapcsolódik a könyvtári információs szolgáltatásokhoz? Adatbázisok esetleírásokkal, kezelésekkel, módosító információkkal Tudásmenedzsment, szakértők, specialisták, jógyakorlatok portálon Külső források beépítése a szolgáltatásba Keresési filterek stratégiai alkalmazása, szakértői keresés, együttműködés, mentorálás, specializálódás Könyvtáros, mint információs mentor és webszerkesztő Új módszerek: érték hozzáadás Specializálódás Speciális külső tudástárak és tudáselemek bevonása meghatározott céllal vagy konkrét szakmai feladathoz Az alkalmas tartalmak szelektálása Változások monitorozása Szintetizálás Összevonni és kombinálni a gyakran szerteágazó koncepciókat koherens egésszé A megjelenő alkalmas tartalmak analizálása a helyi használatra Számítógépes döntéstámogatás Evidence based kiadványok Evidence based folyóirat abstractok Rendszerezett áttekintések (summaries) Mobilizálás: Szelektált folyóiratcikkek az alkalmazható külső szolgáltatások bekapcsolása a helyi rendszerbe, a helyi rendszer kihelyezése a web közösségi színterekre A szolgáltatás nem helyhez kötött Paradigma váltás? A felhasználó nem forráslistát kér, hanem információt Szelektív és értékelt információk, szintézisek, guide -ok A könyvtárnak hozzá kell adnia tudását a források értékeléséhez Állni kell a versenyt a Google szerű szolgáltatások egyszerűségével Informatikai jártasság alapján mentori szerepet kell vállalni az Interneten és adatbázisokban való keresés során A web túl nagy Next generation OCLC stratégiák és technológiák A next generation rendszerek és a könyvtárak Miért valóban next generációs megoldás a web-scale management? Miben segít a cloud computing a könyvtáraknak? Miben változtatja meg a web-scale management a könyvtárak lehetőségeit? Hogyan építi a web-scale management a könyvtárak kooperatív közösségét? Csökkenthető-e a fenntartási költség (hibajelentések és kezelések, biztonság, upgrade stb.)? Megszüntethető-e a további IT hardware és software vásárlás költsége és felelőssége? Fenn kell-e tartani speciális szakembereket a szerverek és rendszerek fenntartásához és folyamatos karbantartásához? Next generation OCLC stratégiák és technológiák Community: The OCLC Cooperative 72,035 libraries in 171 countries 1,418 55,820 1,091 5,715 4,058 1,752 1, Connecting people to knowledge through library cooperation GRID technika Online Computer Library Center - a világ legnagyobb könyvtár informatikai kutatási és szolgáltató szervezete Regionális kutató központok Kanada, Németország, Franciaország, Hollandia, Anglia és USA, Kína. Racionalizálás, kooperatív rendszerek WorldCat, a világ legnagyobb e-katalógusa, cloud és webscale menedzsment technikával WorldCat Local, First Search, Content DM, Camio, WorldCat Registry, Content Analyser stb link havonta a Google Books-hoz (360 %-os növekedés évente) Új generációs szolgáltatási és termékstratégia Világméretű könyvtári infrastrukturális hálózati kooperáció GRID - Infrastruktúra és szolgáltatási hálózat - skálázható infrastruktúrával a növekedés függvényében CLOUD WEB Scale az alkalmazások és műveletek a weben vannak Egyesített világszintű katalógusok, globális meta-adat integráció, olvasói tranzakciók a rekordból Publikálás weben rekordból hálózati információk Virtuális kooperáció, közös intelligencia Virtuális gyűjtemények, a host és local rendszerek kooperációi Portál és mobil információ menedzsment Világméretű felhasználói közösség / social networking WEB2.0 felhasználók hozzáadják a tudásukat Könyvtárak a közösségi helyeken Cloud típusok A könyvtárak ugyanazt a megosztott rendszert használják a hálózaton Közös az infrastruktúra (IaaS) Azonos bérelt platform (PaaS) Bérelt szoftverek (SaaS) public cloud (nincs saját tulajdon, és minden előfizető használja a szolgáltatást) private cloud (zárt hálózati közösségi használat, megőrzött tulajdonrészekkel) hybrid cloud (a fenti kettő kombinációja) az adatokat megoszthatóvá teszi minden felhasználó számára a könyvtár használja a teljes rendszert, vagy saját gyűjtemény nézetét több, mint egy host rendszer, hardver vagy szoftver kapcsolattal hálózati menedzsment eszköz, amely többet nyújt az egyes könyvtári rendszernél A könyvtári forrásmegosztás megnyitja a lehetőséget az együttműködési intelligencia kialakításához GRID és CLOUD a nyílt tartalmak kihívására DIGITALIZÁLÁS: A HathiTrust digitális könyvtárban tárolt adatmennyiség egy év alatt megduplázódott cím van duplán digitalizálva 25 könyvtár 2,5 millió digitalizált kötetéből Az egyes intézmények erőforrása nem elegendő Nem látható előre a terhelésnövekedés Maximalizálható kapacitás szükséges Veszélyes copyright melléfogások, milliós büntetések, globális üzleti nyomás Kooperáció szükségessége ; 21% ; 79% összes digitalizált duplán digitalizált A web-scale a hálózati kooperáció menedzsment eszköze Megosztott és egységes workflow, könyvtári menedzsment Katalogizálás és globális hálózati metaadat gondozás, konverzió Licenc menedzsment, beszerzés teljes lefedés Forrásmegosztás és információkutatás, hálózati kooperáció, külső késztermékek beépítése Minden könyvtár egy szélesebb hálózat tagja kiterjesztett lehetőségekkel A felhasználó a kiterjesztett rendszer minden elemét igénybe veszi Egységes azonosítás Szélesebb forrás- és tudásanyag Fizikai korlátozás nélkül használja Konszolidált alacsony, megosztott költségek Hardver, szoftver, fenntartás, szabályozás Adatfeldolgozás csoporton belül Tudás, egyedi adottságok beépítése a rendszerbe A web-scale hálózati kooperáció és termékstruktúra Minden könyvtári munkafolyamat weben Minden funkció elérhető a leíró rekordból (kölcsönzés, gyarapítás, letöltés, másolat, teljes szöveg, Amazon vásárlás, licenc menedzsment, hálózati katalogizálás web browserrel ) WorldCat Local 620+ millió elektronikus cikk, 23 millió digitális tétel Google Books és Hathi Trust rendszerekből is; 12 millió ebooks (tartalomjegyzékkel, borítóképpel, ismertetővel), 202 millió könyv Keresés a lementett saját, távoli és teljes rendszerből Kooperatív kísérletező könyvtári műhelyek Fejlesztési portál letölthető szoftverelemekkel, késztermék megoldásokkal Egyeztetett workflow hatékony kooperáció Új generációs könyvtári informatika összegzése A szolgáltatásokat a könyvtárak falain kívülre is elhelyezik (Google stb.) A tradicionális könyvtári szakmunka a hálózaton folyik az adatfeldolgozástól a végfelhasználók kiszolgálásáig Automatizálható könyvtári háttérmunkák, szolgáltatási és fejlesztési kelléktár közös web oldalakon, közös fejlesztési platformok, projektek Szabadon használható források magasabb szintű szolgáltatások kialakításához a virtuális katalógusokban Cloud technika - nem csak adataikat és szolgáltatásaikat, hanem a hardvereiket és szoftvereiket, tájékoztatási feladataikat is megosztják Minden felhasználói tranzakció egy weboldalról elérhető Egyeztetett workflow megosztott intelligencia Hatékony közös rendszerek és kooperatív katalogizálás Mobilra alapozott szolgáltatások, speciális egyéni információ- és ismeretszerzés Csökkenthető költségek és fenntartási feladatok Hogyan reagál a felhasználó és a könyvtár az új lehetőségekre? A webpolgár a népszerű web oldalakhoz hasonló eszközöket szeretne: közvetlen elérést, linkeket, azonnali választ Értékelt, kiegészítő szolgáltatásokat vár Szeretne mindent egy képernyőről elérni Nem az intézmény, nem a könyv, hanem a találat érdekli Szeretné formálni a tartalmakat (web2.0), ehhez virtuális közösséget keres Second Life függők Lemaradók és követők mentorálást igényelnek Linden Research, Inc Könyvtári mentorálás az adatbázis(ok) és az Internet használathoz Kollaboratív virtuális tájékoztató szolgálat, új munkakörök Kutatási asszisztencia: alert funkciók, források értékelése, információk update-je, korrekciók szemlézése, hírek integrálása Licenc jogok felügyelete Portálszerkesztő, e-tartalmak szelektálása, szerkesztése, külső tartalmak felfedezése, integrálása Információs tanácsadó, webkönyvtáros, hangtárnok Forma- és leírónyelvek szakértelme Folyamatos webes jelenlét Az információszállítás új dimenziói Nem dokumentumszintű bibliográfiai rekord (pl. WorldCat) Nem dokumentum alapú tájékoztatás ( evidencia based, szintézisek ) Beépített tartalom upgrade és alert Személyre szabott információk mobil, perszonalizált web, egyéni tanulás Új kommunikációs platformok (twitter, blog, kérdezd a, YouTube, Second life, metaverzum, smart mobil ) Nemzetközi kooperatív katalogizálás, összefogás index adatok kibővítésére (OCLC VIAF), névtárak A tartalom és a keresőeszköz együtt jelenik meg (elektronikus kiadásnál) Új szemantikai keresési modellek és technikák (ADVISE) A jövő: 3D technológia, szimulációval és animációval vezérelt információ szolgáltatás, big five együtthatás Alert funkciók: Ha a cikket használják, hivatkozzák, korrigálják, módosítják, kiegészítik, bírálják vagy cáfolják, hasonló cikkek jelennek meg: értesítenek A mobi, mint e-learning modul, újszerű perszonalizált oktatások IQPortal a web2-es portál Az információszállítás mobilon Morgan Stanley: A jövő a mobil irányába halad: az okos telefonok 2015-re megelőzik a PC-ket és laptopokat az Internet elérésnél Újfajta tudásszerzés: e-learning Az ezredforduló nemzedéke a játékokat és az erre épülő tanulási rendszereket természetes eszközként használja A szimulációs játékok beépülnek az információs szolgáltatásokba, amelyeket mobilon szolgáltatnak A szimuláció és a 3D együttműködésével minta alapú információs metszetek ibookshelf könyv adatbázis - kölcsönző könyvtár elérhetőségével My Library saját könyvek, lemezek, továbbiak megrendelése, keresés Book Bazaar - iphone alkalmazás, amely lehetővé teszi a könyvek online keresését, az áraik összehasonlítását Mobilra optimalizált WorldCat szolgáltatás a Facebook-on Keresés fejlődése újszerű szokások Információ keresés (morzsák) - dokumentumok és tartalmuk mellett/helyett A túl nagy digitális tartalmakat tagolni kell e-learning rendszerek, portál Felgyorsult a tartalom előállítása - exponenciális növekedés Változik a metázás A könyvtári metázás az egyes intézményekben nem hatékony A szemantikus webhez a publikálók 99 %-a nem ad információt Felkészülés az automatikus szövegelemzésre leíró nyelvek szabványai Nem egyszerű keresőket kellene használni, hanem szemantikus hálót Öntanuló-adaptív, szemantikai jellegű kereső, jelszókezeléssel Portálokkal integrálható, tématérkép, alert funkciók generálását támogatja Fogalmi szótárak vizualizációja, grafikai módosítás a fogalmi szerkezetben Új technológiák beépülése Web olvasástól a web írásig, Big Five kooperáció, kiterjesztett tudásbázisok, új platformok Second life új metaverzum, Avatár 2.0, szimulációs helyzetek, animáció, 3D információk modulálása Web fejlődés Mobil web, smart rendszerek Szemantikus web Immersive web A szemantikus web a felhasználók és rendszerek interakciója a web technológiával, amely érti a természetes nyelv és az adatok jelentését leírja a web tartalmat azok gépi olvasására és megértésére. Az immersive web: valóság kiterjesztése, transzformálása 3D környezetre - animációkkal, szimulációkkal, vizuális és audió dokumentumokkal szimulációval vezérelt expresszív információ jelentés tartalmakkal intelligens város beépített könyvtári tájékoztatókkal (ld. Szolnok), intelligens lakás, Internet of things tárgyak internete RFID alapon Érzékszervvel vezérelt számítógépek Felhasználó és könyvtáros szerepváltozás Az e-rendszerek használata nélkül: kiszolgáltatottság Információs források szerepe változik Nem dokumentumot, hanem információt keresnek A tartalmi kollaborációhoz és technika szükséges Mobil szolgáltatások Speciális, gyors egyéni tanulás Nemzetközi kooperáció Nemzetközi adat- és szoftver hálózatok, globális rendszerek Big data Egy adatra, témára, szerzőre vonatkozó leíró információk globális forrásokból bővülnek hálózati kapcsolatokkal Információs tanácsadó, információs ellenőr új munkakörök tartalmak és copyright ellenőrzés Információs költség optimalizálás Információkutató bróker, tudásmenedzsment munkatárs, elemző (pl. relevancia), tartalomfelelős Technológiai specialista leírónyelvek, web2.0 könyvtáros, leíró szabványok, XML és web szerkesztő, rendszer adminisztrátor Mentorálás információs coaching információ-marketing, csoportos együttlét és tanulás, műveltségben felzárkóztatás, hátrányos helyzetűek és esélyegyenlőség támogatása könyvszalon és agóra, kényelem és kultúra, információs coaching, esélyegyenlőség (Wendy Schultz) A web különböző fejlődési irányaiban az eredeti könyvtári értékek mindig ott lesznek: Tárolás (archívum, directory, repozitórium) Leíró adatok és leíró nyelvek (meta-adat) Adat visszakeresés (hálózat és keresőgépek) Értékelés, ismertetés, ajánlás (commentek) Közösségi hely (virtuális tér, social networking, metaverzum) Megoldásaink Az információszállítás új dimenziói a jelenben ahol már megvalósítottuk IQPortal a web2-es portál Ahol most készül Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár portálja Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár portál és Vasi Digitális Könyvtár KSH Könyvtár (Olib on Web, tudásbázisok, portál) Katona József Megyei Könyvtár (Portál, virtuális önművelő játék) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtár (portál, virtuális önművelő játék, ADVISE szemantikus kereső)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: Gondolatok a könyvtári intelligens rendszerekről és a mesterséges intelligenciáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna