D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1460909800.jpg
C Í M 
F ő c í m : Herkules újraszületése
B e s o r o l á s i   c í m : Herkules újraszületése
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : István 1949
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Thabard
U t ó n é v : Adolphe-Martial
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1831-1905
V I A F I d : 309816385
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-06-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-04-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-04-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna (folyó)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Margit hídon eredetileg 8 pillérszobor volt, ezeket Adolphe-Martial Thabard francia szobrászművész készítette 1876-ban. A híd 2011-ben kezdődött rekonstrukciója után 2014-ben adták át Herkules (Heraklész) szárnyas szobrát, mely a II. Világháborúban megsemmisült, évtizedekig nem volt látható! - A régi vitorláshajók fából faragott orrdíszét utánozza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budapesti Margit híd a budai Moszkva tér felől érkező Margit körutat köti össze a pesti oldalon a Nyugati tér felé futó Szent István körúttal. A híd középen érinti a Margit-szigetet. A Lánchíd építésekor még nem gondolták, hogy a fővárosnak jó 20 év után már újabb hidakra lesz szüksége, de a kereskedelem olyan ütemben fejlődött, hogy a teherszállítás jelentősen veszélyeztette a híd állagát, a környéken rendszeresek voltak a forgalmi dugók. Az 1870-es évi törvényekben elhatározott két közúti átkelő építését már nem lehetett tovább halogatni, de a Lánchídtársulattal kötött szerződés értelmében a híd egy mérföldes körzetében nem lehetett új átkelőt építeni. Ezért az állam kivásárolta a Lánchíd monopóliumát, amivel elhárult az akadály az újabb hidak építése előtt. 1871 áprilisában a minisztérium kiírta a pályázatot, amelyen a tervek elkészítésére, illetve a híd megépítésére lehetett jelentkezni. A kiírásban eleve a mai elrendezés szerint, tört vonalban szerepelt a híd megépítése, ami tulajdonképpen három részt tartalmazott, a budai, a pesti és a szigeti hídszárnyat. A pályázatra 46 pályamű érkezett. Először a 12 tagú zsűri (Steindl Imrével és Reitter Ferenccel) kiválasztotta az a 12 tervet, mely minden tekintetben megfelelt a kiírásnak, majd ezt csoportot egy 6-os körre szűkítették, végül kiválasztották a győztest, Ernest Gouin, párizsi mérnök pályázatát. Mivel az idő sürgetett, a kivitelezést is a Gouin által képviselt francia cégre bízták, így 1872-ben megkezdhették az építkezést a hídfők alapozásával. Az eredeti tervekhez képest sok változás történt, a hidat szélesebbre építették, hogy villamosvonal is elférjen rajta, a margit-szigeti hídágat pedig ekkor még nem építették meg. A híd 1876-ra készült el, átadását április 30-án tartották.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szep_feco, Goüin, Ernest: Margit híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1666x1460 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer