D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2892679608_2ce917a2ae_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Philosophical Reading-Room [Filozófiai olvasóterem]
B e s o r o l á s i   c í m : Philosophical Reading-Room [Filozófiai olvasóterem]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Curious Expeditions
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-02-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
M e g n e v e z é s : Magyar könyvtárak
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárszoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neobarokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : The Szabo Ervin Library in Budapest, Hungary is a beautiful place. Much of the building is a modern library, but in the central library is a preserved palace, Wenckheim Palace. It was built by Count Frigyes Wenckheim (1842 - 1912), a well-known aristocrat of the end of the 19th century, the owner of a vast estate with the membership of the Parliament. The City Council purchased the building and converted the beautiful palace rooms into reading rooms for their new library in 1931.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Wenckheim-palota egy budapesti épület, melyben ma a Szabó Ervin Könyvtár főépülete található. A belső Józsefvárosi "palotanegyedben", a Szabó Ervin téren található palotát Wenckheim Frigyes gróf építtette, mégpedig a család alkalmankénti pesti tartózkodásainak idejére. Wenckheimék azonban csak másfél évtizedig élvezhették a palota adottságait, ugyanis a gróf halála után az örökösök a fővárosnak adták el az épületet 1927-ben. A négy évig tartó átalakítást követően 1931-ben nyitotta meg ismét kapuit a nyilvánosság számára, mint Fővárosi Könyvtár. Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy az épület már szűknek bizonyuljon a megnövekedett könyvállomány és a látogatók számára, ezért bővítési tervét 1997-ben el is fogadta a fővárosi közgyűlés. Így kezdődhetett meg 1998-ban Hegedűs Péter építész tervei alapján az átalakítás. 2001. szeptember 12-én adták át a látogatóknak, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárát. A műemléki palotarész, továbbá a könyvtári épület védelmét ma is egy megfelelő képzettséggel rendelkező biztonsági szolgálat látja el. A palota neobarokk stílusban épült, neoreneszánsz elemekkel tarkítva. Megjelenik benne a rokokó és a biedermeier. Külsejében a drezdai barokk (I. Ágost idején uralkodó művészeti stílus), belsejében pedig a XV. Lajos-féle stílusirányzat a jellemző. Építtetője, gróf Wenckheim Frigyes a szászországi Meinig Artúrt kérte fel a palota építésére. Az épület 1887-ben épült, 1889-ben nyílt meg. Rácsait, kapuit és kandelábereit a kovácsoltvas-művesség jeles magyar képviselője, Jungfer Gyula készítette. A mai díszbejárat kovácsoltvaskapui 1897-ben készültek el.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : brka: Ervin Szabo library
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 850x565 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer