D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : panni_116_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : [Bp. 1933. VII. 25.]
B e s o r o l á s i   c í m : Bp. 1933. VII. 25.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Hegedűs
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-12-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2018-03-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Anna örök
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Anna örök : egy polgári iskolai tanárnő élete képeslapgyűjteménye tükrében
S z e r z ő : Hegedűs Mihály, Hegedűs Gyula
M e g j e l e n é s : Vác : Conditors Bt., 2018
E r e d e t i   I S B N : 978 615 00 1167 7
T í p u s : képeslap
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : Dr. Hegedűs Judittól.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képes levelezőlap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tóth Anna (1890-1981)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1933
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Csorna
G e o N a m e s I d : 3053918
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : [Bp. 1933. VII. 25.]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kedves Pannikánk! Névnapod - illetve neved napja - alkalmából szeretettel gondolunk Rád ésm inden jót kívánunk. Tegnap jöttünk vissza Győrből, ahol csaknem 3 hétig nagyon kellemesen éreztük magunkat. Most már csak Pesten nyaralunk tovább.
Mikor látunk már itt?
Kézcsókkal, Ernő
Én is szívből, szerencsés boldog névnapokat kívánok és kézcsókjaimat küldöm. R.
Isten éltesse sokáig, az én nagy
örömömre. Sok sok csókkal. Sz.
Bp. 1933. VII. 25."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/17900/17934/17934.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csorna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3261x2122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna