D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : papa_magyar.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ecce Pope
B e s o r o l á s i   c í m : Ecce Pope
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pápa is ember
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Avalanche Kreatív Ügynökség
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : infographics.blog.hu
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-04-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : infographics.blog.hu
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Avalanche Kreatív Ügynökség
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pápa (főpap)
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pápaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc (pápa) (1936-)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vatikán
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ecce Pope - A pápa is ember
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az idők során sok mindent látott már a vatikáni trónszék. Legek és legendák a pápaság történetéből, amely bizonyítják, hogy még Jézus földi helytartója is csak egy ember."
(Forrás: http://infographics.blog.hu/2013/04/04/ecce_pope_a_papa_is_ember)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Damkó József: XI. Ince Pápa szobor a Várban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Babusa János: II. János Pál pápa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp Elek: László Fülöp : XIII. Leo pápa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1195x4696 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna