D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vilagnap_2016_izuletor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csak akkor megyünk orvoshoz, ha már nagy a baj
B e s o r o l á s i   c í m : Csak akkor megyünk orvoshoz, ha már nagy a baj
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : izuletor.hu
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-24
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az izuletor.hu weboldalára való feltöltés időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : izuletor.hu
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : izuletor.hu
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fájdalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : izületi betegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : túlterhelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2014
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2015
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2016
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csak akkor megyünk orvoshoz, ha már nagy a baj
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Ízületőr program és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának idei kutatása rávilágított, hogy átlagosan 16 napra esünk ki a munkából ízületi problémák miatt, és már tavaly is minden ötödik betegszabadságnak ízületi panasz volt az oka. De vajon milyen problémákkal keressük fel az orvosokat és mikor? Milyen eredetű fájdalomról beszélhetünk, és mi állhat a háttérben? Az alábbi ábra mindezt megmutatja."
(Forrás: http://izuletor.hu/kezeles/csak_akkor_megyunk_orvoshoz_ha_mar_nagy_a_baj)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : izuletor.hu: A 35-50 éves magyarok felének fáj az élet : Hol fáj leginkább?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1487 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna