D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : infogrq3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gemius negyedéves gyorsjelentés
B e s o r o l á s i   c í m : Gemius negyedéves gyorsjelentés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 15 évnél idősebb hazai internetfelhasználók 2014
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Gemius Hungary Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-11-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az gemius.hu-ra való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Gemius Hungary Kft.
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gemius Hungary Kft.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2014
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gemius negyedéves gyorsjelentés - 15 évnél idősebb hazai internetfelhasználók 2014
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Gemius legfrissebb elemzése azt mutatja, hogy Magyarországon minden negyedik internetfelhasználó 25 és 34 év közötti. Minden negyedik internetező rendelkezik középfokú végzettséggel, és minden ötödiknek van ennél magasabb végzettsége. Budapest, 2014. november 24. Magyarországon 2014 szeptemberében 5 152 896 fő használta az internetet a 15 évesnél idősebb lakosság körében. Ez 60,78 százalékos internetpenetráció, amely megfelel az európai átlagnak és magasnak mondható a ..."
(Forrás: http://www.gemius.hu/all-reader-news/q3-gyorsjelentes-a-hazai-internetfelhasznalokrol.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gemius negyedéves gyorsjelentés : 15 évnél idősebb hazai internetezők 2016
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 609x782 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna