D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : budapest_10075a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Feszty-Körkép pavillonja
B e s o r o l á s i   c í m : Feszty-Körkép pavillonja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-10-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Budapest képes lexicona
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Budapest képes lexicona : kézikönyv Budapest összes tudnivalóiról
S z e r z ő : Hell Lajos
M e g j e l e n é s : Budapest : Szerző, 1939-1940
T í p u s : kézikönyv
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pavilon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Feszty-Körkép pavillonja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Állatkert mellett van a Fővárosi (Beketow) Cirkusz és mellette a Feszty-körkép pavillonja.
A Széchenyi-fürdő és a Fővárosi Cirkusz (Beketow) közelében (bejárat: Játék-tér 15.) van egy, a "Magyarok bejövetele" c. körkép számára épült pavillon. A képet Feszty Árpád és munkatársai 1893-95-ben festették. A kiválóan sikerült kép: Árpádot vezéreivel, a magyar nők bevonulását, a szlávokkal vívó harcokat, a pogány lóáldozatot, a sátorverést stb. ábrázolják. A festmény 115 m. hosszú és 15 m. széles vásznon örökíti meg a fenti jeleneteket, ami a vászon méreteit tekintve is egyedül áll az egész világon. A festmény naponta megtekinthető 50 fillér belépti díj mellett. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15100/15124/pdf/15124_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Feszty Árpád körképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 915x676 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna