D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000115a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szívó szájrészek
B e s o r o l á s i   c í m : Szívó szájrészek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-09-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : száj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csáp
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szipókás rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szívó szájrészek
A. lepkéé, még pedig: 1. Zygaena scabiosaeé. a. csáp; o. szem; m. pödörszipókává átalakult állkapcsok; - 2. Sphinx ligustrié, 1. felső ajak; md. durványos rágók; p. m. állkapcsi tapogatók; m. pödör szipóka. - B. Eristolis florens nevű légyé, l. oldalról nézve. l. felső ajak; la. alsó ajak szipóka; m. serte formájú állkapocs tapogatóval; md. serte formájú rágó; - 2. szipóka vége alulról tekintve, erősen nagyítva. - C. Vizi skorpió (Nepa cinerea) nevű félszárnyúé, nagyítva; 1. felülről, 2. alulról nézve. l. felső ajak ; la. alsó ajak ; md. rágó ; m. állkapocs; o. szem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szivószájú rovarok, melyeknél a szájrészek - kivévén az állkapcsot - durványosak. Az állkapcsok ellenben tetemesen megnyúltak; belső, azaz a száj felé eső oldalon mindkettő csatornaszerüen kimélyesztettek, úgy, hogy összetéve, tökéletesen záródó csövet alkotnak. Ezen csatorna a lepke táplálkozásánál a legfőbb munkát végzi, mert egyedül e csatornán szívják fel a táplálékukat tevő virágmézet. Maga a szerv használaton kívül pörgén rétesszeriien felkunkorodik, azért pödörszipókának (hibásan pödörnyelvnek is lingua spiralis) nevezik. Vége apró tüskékkel megrakott, melyeknek hasznát a nektáriumok fel metszésénél veszik."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mézelő méh
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 675x1549 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna