D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kids.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/111600/111661/kids_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : 0-8 éves gyermekek médiafogyasztási szokásai
B e s o r o l á s i   c í m : 0-8 éves gyermekek médiafogyasztási szokásai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Danó
U t ó n é v : Györgyi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Piackutatás blog
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-03-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A piackutatas.blogspot.hu oldalára való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Piackutatás blog
M e g j e g y z é s : Az eredeti kiadvány helye.
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Média általában
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Mobil távközlés
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : média
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogyasztói magatartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mobiltelefon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2013
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A háztartások havi fogyasztási kiadása régiók szerint, 2013
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Common Sense egy 2011-es és egy 2013-as kutatásának eredményéből készítettem infografikát. Ezen felmérések során olyan amerikai szülőket kérdeztek meg, akiknek az adatfelvétel időpontjában 0 és 8 éves kor közötti gyermeke volt. Mint az ábrán látható, az amerikai 0-8 éves gyerekek 3/4-ének van hozzáférése valamilyen mobil eszközhöz. Azon gyerekek száma, akik használták is ezen eszközök valamelyikét, közel megduplázódott két év alatt (38%-ról 72%-ra), és az ezekkel az eszközökkel töltött idő is jelentősen megnőtt (5 percről 15 percre). A kutatók külön kiemelték, hogy míg 2011-ben a két év alattiak 10%-a használt mobil eszközt, 2013-ban már 38%-uk. A mobil kütyüket használó gyermekek 50%-a használ valamilyen mobilalkalmazást, 63%-uk játszik ezeken az eszközökön, 47%-uk néz videót, 38%-uk tévét vagy filmet és 30%-uk olvas könyvet."
(Forrás: http://piackutatas.blogspot.hu/2015/03/infografika-0-8-eves-gyermekek.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mihez kezdünk a szabadon felhasználható pénzünkkel?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 695x1600 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna