D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Ambachi_Benczur_villa088.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ambachi Benczúr villa088
B e s o r o l á s i   c í m : Ambachi Benczúr villa088
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Starnberg
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Colombo
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Colombo
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-05-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1883-1885
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : művészeti ipar
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Benczúr Béla (1854-1941)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : üdülőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Stranberg
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883-1885
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benczúr Gyula nyaralója a Starnbergi-tó melletti Ambachban, tervezte Benczúr Béla.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benczúr Béla, teljes nevén: Benczúr Béla Tivadar (Kassa, 1854. április 6. - Budapest, 1941. június 14.) magyar építész, festő, művészeti író. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Benczúr Béla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczúr Béla: Az árpád-házi királyok czimere
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczúr Béla: A keresdi kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 10130x7435 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Demény Rozália