D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1392993375.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fertályos asszony
B e s o r o l á s i   c í m : Fertályos asszony
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : repműszaki
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kocsis
U t ó n é v : Balázs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1954-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-02-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-09-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Az utca szintjén álló, Kocsis Balázs restaurátor alkotta szobor egy piaci kofát, egy idős asszonyt ábrázol, aki kissé groteszk mosollyal tolja félig letakart kiskocsiját" (forrás:http://szekesfehervar.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Kati-neni-szobor.html)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kati néni, fertályos asszony. Jó tíz évvel ezelőtt egy hölgy káposztát vett a fehérvári piacon. Amikor megkérdezte a fejkendős nénit, hogy melyik faluból jött, az kihúzta magát, és öntudatosan azt mondta: alsóvárosi polgár-asszony vagyok én. Ők voltak azok, akik a legutóbbi időkig túrót, tejfelt, gyümölcsöt hoztak a piacra. És ők azok, a Kati nénik, Mari nénik, akikre már jó ideje szobor is emlékeztet Székesfehérvárott. A tömegben kocsit toló piaci kofa, a városlakók kedvence. A járdaszinten álló, kocsijában túrót, tejfelt, kacsafertályt toló Kati néni orrát fényesre simogatták - azt mondják, szerencsét hoz.Az egykori piac emlékére polgári adományokból, Kocsis Balázs a szobrok alkotója az egykori felsővárosi, alsóvárosi vagy rácvárosi asszonyokat idézte meg, akik a 60-as, 70-es években még piacra hordták mindazt, amit megtermeltek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hartvig: Fertályos asszony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 826x1205 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer