D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : brockykarolyfest00nyar_0074.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kezek és lábak
B e s o r o l á s i   c í m : Kezek és lábak
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Brocky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1855
V I A F I d : 53142286
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-12-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Brocky Károly festőművész élete és művei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Brocky Károly festőművész élete és művei : 1807-1855
S z e r z ő : Nyári Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Pallas Ny., 1910
S o r o z a t : (A temesvári Arany János-Társaság kiadása ; 7.)
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : testrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lábfej
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brocky Károly: Kezek és lábak.
Dr. Nyári Sándor tulajdona, Budapest.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brocky Károly festő. A bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, ahol Joseph Redl, Johann Ender és Karl Gsellhofer voltak a mesterei. Díjak: Gundel-díj (1826, 1827), Lampi-díj (1830), az Udvari Díj Aranyérme (1832). 1935-ben Itáliában, 1937-ben Párizsban járt, 1838-ban Londonban telepedett le. 1834-ben a bécsi akadémián állította ki három művét, 1839-ben a Royal Academy tárlaton több művel szerepelt, majd 1840-ben állított ki először a British Insitution-ban. Magyarországon igazán csak a Műcsarnokban, 1896-ban megrendezett millenáris képzőművészeti kiállításon lett igazán ismert. Több munkája brit magángyűjteményekben, a londoni British Museumban, a Viktoria And Albert Múzeumban, valamint a Magyar Nemzeti Galériában található. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brocky Károly: A vándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3171x2114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn