D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : getDoc_7.jpg
C Í M 
F ő c í m : 20 legjobb dolog az Erasmusszal
B e s o r o l á s i   c í m : 20 legjobb dolog az Erasmusszal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Tempus Közalapítvány
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-11-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Tempus Közalapítvány honlapjára való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Tempus Közalapítvány
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tempus Közalapítvány
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Az infografika a forrás megjelölésével, a moblitás és a nemzetköziesítés népszerűsítése érdekében szabadon felhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ösztöndíj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ösztönzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mobilitás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvtanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európai Unió
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 20 legjobb dolog az Erasmusszal
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mi tart vissza a mobilitástól és hogyan győzheted le ezeket az akadályokat?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1613x2259 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer