D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0546.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párizsi kongresszus 1856-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Párizsi kongresszus 1856-ban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Dubufe
U t ó n é v : Édouard Louis
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1819-1883
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : 63. évf. 52. sz. (1916. december 24.)
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : konferencia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Cavour, Camillo Benso di (1810-1861)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wellesley, Henry Richard Charles (1804-1884)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand von (1797-1865)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orlov, Aleksej Fedorovic (1786-1861)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bourqueney, Adolphe de (1799-1869)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Manteuffel, Otto Theodor von (1805-1882)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hübner, Joseph Alexander von (1811-1892)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Walewski, Alexandre (1810-1868)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Benedetti, Vincent (1817-1900)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Clarendon, George William Frederick Villiers (1800-1870)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Brunnow, Ernst Philipp (1797-1875)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hatzfeldt-Trachenberg, Maximilian von (1813-1859)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pes di Villamarina, Salvatore (1808-1877)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1856
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párizsi kongresszus 1856-ban.
(Eduard Dubufe festménye után.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jean, Godefroy: A bécsi kongresszus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1945x1172 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna