D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nagyerdo.jpg
C Í M 
F ő c í m : A debreceni Nagyerdő élővilága, társulásai
B e s o r o l á s i   c í m : Debreceni Nagyerdő élővilága, társulásai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Orsolya
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-12-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Simon Orsolya
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarországi természetvédelmi terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tölgyerdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fakitermelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett természeti terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényállomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyárfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hárs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : juhar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagvirág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsálya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatállomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sáska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légykapó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ökörszem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanösvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1959
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A debreceni Nagyerdő élővilága, társulásai A Nagyerdő régen Az egykor összefüggő nyírségi erdők maradványai, írásos emlék 1214-ből maradt fenn, úri birtok része volt ekkor a tölgyes, a birtokviszonyok az idő során többször változtak. De ez - mivel 1950-ben letermelték az idős faállományt, mára csak emlék. Védetté nyilvánítás 1959-ben a Pallagi út két oldalán előbb 86, majd még 11 hektárt nyilvánították védetté. A teljes Nagyerdő kb. 1000 ha. Növényvilág A Nagyerdő területén mintegy 700-800 növényfajt tartanak számon. Fafajai a kocsányos tölgy, jellemző elegyfajai a fehér nyár, rezgő nyár, kislevelű hárs, a mezei juhar és a vadkörte. Jellemző növényfajok égszínkék csillagvilág, bogláros szellőrózsa, erdei varázslófű, enyves zsálya. Állatvilág A Nagyerdő területén jelenleg 2 fokozottan védett gerinctelen állatfajt tartanak nyilván. Ezen állatfajok védelmének biztosítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani élőhelyeik megóvására, amely elengedhetetlen feltétele a biológiai egyensúly fennmaradásának. Jellemző állatfajok: sisakos sáska, imádkozó sáska, nagy hőscincér, aranyos bábrabló, troxbogár, örvös légykapó, ökörszem, darázsölyv, héja, egerészölyv, fekete harkály, zöld küllő, nagy fakopáncs, csuszka, őz, borz, vaddisznó, nyest, mogyorós pele, Dolmányos varju. Tanösvények Az erdő szélén található a Diószegi Sámuel Oktatóközpont, amely kiindulási pontja a Gyöngyvirág és az Odvas keltike, tanösvényeknek. A Nagyerdő védelme és megőrzése nagyon fontos a fiatalok tanítása és természetszeretetre nevelés szempontjából is, a gyerekek szakvezető irányításával ismerkedhetnek meg az erdővel, annak élővilágával és az erdészeti munkákkal. A megújult Békás-tó és környéke
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benedek Norbi: Az erdő ökoszisztémája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna