Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 99
I. András korabeli imádság 
(Lilterati Nemes Sámuel koholmánya.)
https://dka.oszk.hu/068500/068548
Az 1505-iki rákosi végzés kezdő sorai 
https://dka.oszk.hu/004100/004115
II. András magyar király 1222. évi Aranybullájának 1318 körül főpapok által megpecsételt hiteles másolata 
https://dka.oszk.hu/025900/025902
II. Fridrik sajátkezű terve a molwitzi ütközetről 
Utánzata a dessaui levéltárból Orlich által közzétett eredetinek
https://dka.oszk.hu/003800/003808
II. Frigyes és Voltaire kezeirása 
Eredeti nagyság, Berlinben, Lessing tartományi törvényszéki elnök gyűjteményében
https://dka.oszk.hu/003800/003826
[A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család családfája] 
https://dka.oszk.hu/133100/133133
Az Aragoniaiak leszármazási táblája 
https://dka.oszk.hu/004100/004198
Aszoka buddhista király rendelete Girnar hegyének egy szikláján 
https://dka.oszk.hu/003300/003320
Báli nyomtatványok szedése 
Vigságok napja belépőjegy
https://dka.oszk.hu/094900/094986
Báli nyomtatványok szedése 
Családjegy szilveszter-estélyre belépőjegy
https://dka.oszk.hu/094900/094987
Báró Jósika Miklós katonai elbocsátólevele, 1819 márczius 1-én 
https://dka.oszk.hu/004100/004177
Bethlen Gábor levele Brassó városához a kénesőszállitás és a portai követség házának épitése ügyében 
Az eredeti jánosi Engel József úr birtokában
https://dka.oszk.hu/003800/003810
Ujlak: BME Egyetemi Tanácsi döntés, 1956 
https://dka.oszk.hu/133600/133662
Boszorkány diploma mágiás jegyekkel írva 
Dr. Laufenauer Károly "Előadások az idegélet világából" czímű munkájából
https://dka.oszk.hu/041100/041133
A császárt a jezsuitáktól óvó röpirat hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003700/003778
Csatáry L. fogalmazó gyakornok kinevezése, 1940 
https://dka.oszk.hu/133700/133719
Csődi Pál halotti beszédének czímlapja 
https://dka.oszk.hu/133100/133155
A Dósa-család genealógiája 
https://dka.oszk.hu/004100/004119
Egy 1555-ben megjelent röpirat hasonmása, mely Dernburgban, Reyenstein am Harz grófságban történt boszorkányégetést ír le 
Eredetije, melyen a kép durván szinezve van, a nürnbergi germán nemzeti muzeumban őziztetik
https://dka.oszk.hu/003700/003767
Egy gúnylap hasonmása, 1635 tájáról 
A harminczéves háború katonaságára vonatkozik
https://dka.oszk.hu/003700/003768
Egy lap hasonmása Luther nagy kátéjának első kiadásából. Wittenberg 1529 
https://dka.oszk.hu/003700/003702
Egy V. Fridrik pfalzi választó ellen intézett gúnyirat kisebbitett hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003700/003772
Az első magyar felelős ministerium kinevezése 
Külső boriték-lapján István főherczeg nádor kézjegyével. Eredetije az Országos Levéltárban
https://dka.oszk.hu/003900/003901
Emléklap a svédeknek Németországba való érkezésére, 1631 
https://dka.oszk.hu/003700/003773
Az Esték leszármazási táblája 
https://dka.oszk.hu/004200/004202
Az Esterházy Pál második házassága alkalmából készült üdvözlő költemény felső része 
https://dka.oszk.hu/004200/004286
Ferdinánd császár mandátuma Wimpfen városához követek küldésének ügyében az 1539. szentháromság vasárnapján (jun. 1.) 
Wormsban tartott országgyülésre, mely a törökök előnyomulását tette szóvá.. Kelt Prágában, 1539. április 30.
https://dka.oszk.hu/003700/003740
Ferdinánd király egy mandatuma, katonáinak ellátásáról 
Kelt 1639. jan. 1-én
https://dka.oszk.hu/003700/003785
Fráter György levele a császárhoz 
https://dka.oszk.hu/003700/003744
A Gellei imádságos könyvből 
https://dka.oszk.hu/068500/068547
Gróf Széchenyi István Metternichhez intézett igazoló emlékiratának utolsó lapja 
Eredetije a M. N. Múzeum levéltárában
https://dka.oszk.hu/003800/003892
Gusztáv Adolf egy rendeletének hasonmása 
(A csapatok magatartására és ellátására vonatkozik.)
https://dka.oszk.hu/003700/003774
Gyorsírási rendszerek 
https://dka.oszk.hu/000500/000531
György Frigyes brandenburgi őrgróf adománylevele LeistenauróL Berzeviczy Márton részére 
(Königsberg, 1585 Június 22.)
https://dka.oszk.hu/004100/004152
Hasonmása II. Miksa császár egy mandátumának, Grumbach és Társai ügyében 
Kelt Augsburgban, 1566 május 13-án
https://dka.oszk.hu/003700/003766
Imre király aranypecsétes adománylevele Tota asszony részére 
https://dka.oszk.hu/025800/025897
Jurisics Miklósnak, Kőszegen, 1532. márcz. 13-án kelt levele 
A levél a Magyar Nemzeti Múzeumban van.
https://dka.oszk.hu/003700/003743
K.k.Hof-Kunstdruckerei v. G. Reiffenstein, Wien 
https://dka.oszk.hu/004100/004156
Kálmán megújítja Szent Istvánnak a veszprémvölgyi apácák számára adott görögnyelvű oklevelét 
https://dka.oszk.hu/025800/025898
Kínai írásos hártyalap 
(Lilterati Nemes Sámuel koholmánya.)
https://dka.oszk.hu/068500/068550
Királyi meghivó az 1825-iki országgyülésre 
Eredetije a M. N. Múzeum levéltárában
https://dka.oszk.hu/003800/003890
tisist66: Kossuth levele Damianics tábornoknak 
https://dka.oszk.hu/043800/043836
Lujza porosz királyné Rüchelhez irt levelének hasonmása 
Dátum nélkül. (1807. jul.) Berlinben, a Lessing-féle gyűjteményben
https://dka.oszk.hu/003800/003857
Luther 
„An den Christlichen Adel deutscher Nation” czimű iratának czímlapja hasonmásban
https://dka.oszk.hu/003700/003705
Luther Márton emléksorai a reformátoroknak a wernigordi grófi könyvtárban őrzött emlékkönyvében. 1542-ből 
https://dka.oszk.hu/003700/003707
Luther Márton végrendeletének utolsó sorai és a tanuk aláirása 
Eredetije Budapesten, az ágostai hitv. egyház birtokában
https://dka.oszk.hu/003700/003720
A magyar és török seregek a várnai csata reggelén 
Kupelwieser Ferencz összeállítása után
https://dka.oszk.hu/006000/006030
Magyar Képes Krónika, 1301. 
(Lilterati Nemes Sámuel koholmánya.)
https://dka.oszk.hu/068500/068549
A Mátyás-ház tulajdonosainak leszármazása 
https://dka.oszk.hu/040900/040942
A Monarchián belüli utazásra szóló "Úti Levél" azaz utazási engedély, amelyet nemes Hadik Erzsébetnek állítottak ki Vásárhelyen, 1822-ben 
https://dka.oszk.hu/020000/020016
Nagy Frigyes levele Podewills ministerhez Berlinbe 
Kelt Schweinitz, 1740 decz. 16.
https://dka.oszk.hu/003800/003821
Naldi de Laudibus Augustae Bibliothecae cz. Corvin-codexének czímlapja 
https://dka.oszk.hu/004100/004154
Néhány autogramm a göteborgi I. Nemzetközi Nyomdászkongresszusról 
https://dka.oszk.hu/095300/095380
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Két színben készült címlap 1889-ből
https://dka.oszk.hu/094900/094974
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Egy színben készült címlap 1894-ből
https://dka.oszk.hu/094900/094975
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Öt színben készült címlap 1897-ből
https://dka.oszk.hu/094900/094976
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Három szinben készült cégjegy 1908-ból
https://dka.oszk.hu/094900/094979
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Fedőlap, eredetije öt szinben nyomva, 1905-ből
https://dka.oszk.hu/094900/094980
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Két szinből készült étrendek. Két szinből készült cimlap 1913-ból
https://dka.oszk.hu/094900/094982
A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Két színben készült cimlap 1915-ből (Prága)
https://dka.oszk.hu/094900/094984
Csurla: Pálóczi, Bihari, Csermák, Ruzitska emléktábla 
https://dka.oszk.hu/022100/022191
Passzus vagy marhás levél állatvétel-, illetve eladás alkalmából, a tulajdonviszony hivatalos rendezésére 
https://dka.oszk.hu/020000/020015
Pásztorlevél 1856-ból, amelyet Szegeden állítottak ki ifjú Herke Pálnak 
https://dka.oszk.hu/020000/020017
tisist66: Petőfi Sándor dedikált verseskötete 
https://dka.oszk.hu/043800/043835
Pozsony megye oklevele az alispán és két szolgabíró pecsétjével, 1327 
https://dka.oszk.hu/025900/025901
Rákóczi Kun Istvánt ezredessé nevezi ki. (1708. okt. 23.) 
https://dka.oszk.hu/004200/004219
Rákóczi resolutiója 1706. okt. 30. 
https://dka.oszk.hu/004200/004216
A Regiomontanus-Codex egy lapja 
(A bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban.)
https://dka.oszk.hu/004200/004206
A rohonci kódex egy lapja 
https://dka.oszk.hu/068500/068552
Seilern Crescentie grófnő levele Széchenyi Istvánhoz menyasszony korában 
A M. N. Múzeumban
https://dka.oszk.hu/003800/003891
A Sforzák leszármazási táblája 
https://dka.oszk.hu/004200/004200
Stuart Mária halálos itélete. Kelt Greenwichben, 1587 február elsején 
Mérték: az eredetinek 7/10-ede
https://dka.oszk.hu/003700/003762
Szabács megvétele 
Schedel világkrónikája 1493-iki nürnbergi kiadásának 253. lapja. (Olvasását l. a kötet végén)
https://dka.oszk.hu/006300/006367
A Széchényi család czímeres levele 
https://dka.oszk.hu/004200/004227
Széchényi II. Zsigmond imakönyvének czímlapja 
https://dka.oszk.hu/133100/133153
Szedéspéldák "A báli nyomtatványokról" című cikkhez 
Belépőjegy
https://dka.oszk.hu/095000/095005
A szőnyi ikrek 
https://dka.oszk.hu/068500/068553
Thököly Imre elfogatása 
Egykorú egyes lap nyomásról, melyek eredetije az Orsz. képtárban őriztetik
https://dka.oszk.hu/004200/004213
Tinódi nemeslevele 
(1553. augusztus 25.)
https://dka.oszk.hu/004100/004167
A Túróci fakönyv 
(A Tudománytár másolata után.)
https://dka.oszk.hu/068500/068551
Ulászló seregének útja Várna felé 
Kupelwieser Ferencz összeállítása után
https://dka.oszk.hu/006000/006028
Wesselényi Ferencz Báthory István lengyel királytól nyert bárói diplomája 
https://dka.oszk.hu/004100/004151
Zalabéri Horváth Imre és neje Dévay Mária 1798. évi útlevele 
https://dka.oszk.hu/004100/004187
Zrinyi Miklós levele özv. Nádasdy Tamásnéhoz, Csáktornyáról, 1566. ápr. 19-éről 
Az Országos Levéltárban levő másolat után. Az eredeti nem maradt ránk
https://dka.oszk.hu/003700/003745
A zrinyi-újvári tábor 
Montecuccolinak a hadjáratról tett jelentéséhez mellékelt sajátkezű vázlata
https://dka.oszk.hu/006400/006435
Zsigmond király 1411 szeptember 1-én kelt első kiváltságlevele a kassai barchentszövők számára 
https://dka.oszk.hu/025800/025899
[A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család családfa] 
https://dka.oszk.hu/133200/133258
[A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család családfa] 
https://dka.oszk.hu/133200/133256
[A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család családfa] 
https://dka.oszk.hu/133200/133257
[Richard Earl of Clanwilliam családfa] 
https://dka.oszk.hu/133200/133255
[Széchenyi István gyászjelentés] 
https://dka.oszk.hu/133200/133253
Byssz Róbert: Thália Műintézet rt. 
https://dka.oszk.hu/094900/094985
Jefferson, Thomas: Az Amerikai Egyesült-Államok függetlenségi nyilatkozata 
Szerzette Thomas Jefferson
https://dka.oszk.hu/003800/003830
Miklós : I. Endre tihanyi alapítólevelének első sorai 
https://dka.oszk.hu/025800/025893
Miklós : Részlet a tihanyi apátság alapítóleveléből 
https://dka.oszk.hu/025800/025872
Mitterszky József: A nyomda mint a mesterszedő mecenása 
Dombornyomásu címlap két színben, 1903-ból
https://dka.oszk.hu/094900/094978
Petőfi Sándor: A "Nemzeti dal" első nyomtatott példányának kicsinyített mása 
https://dka.oszk.hu/095200/095297
Reagan, Ronald Wilson: Ronald Reagan köszöntő levele, Passaici magyar szabadságharcos emlékmű 
https://dka.oszk.hu/133900/133914
Wanko Vilmos, Jankow József: A Fuchs Dávid grafikai szaküzlet cég számla - pályázatán II. díjjal jutalmazott "Simplex" jeligéjű pályamunka 
Szedte: Wanko Vilmos, nyomta Jankow József
https://dka.oszk.hu/094900/094923