Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 2486
Gróf Széchényi Pálné, Zichy Ferraris Emilia 
https://dka.oszk.hu/133200/133230
Gróf Széchényi Pálné, Zichy-Ferraris Emilie grófnő 
https://dka.oszk.hu/132300/132395
Gróf Széchenyi Zsigmondné 
A horpácsi kastélyban levő eredetiek után másolta Richter Aurél
https://dka.oszk.hu/066600/066670
Gróf Szécsen Antal 
https://dka.oszk.hu/046400/046485
Gróf Teleki Blanka 
Az Uniót kimondó 1848-iki országgyűlésen jelen volt hölgyek
https://dka.oszk.hu/038900/038962
Gróf Teleki Domokos, királyi hivatalos 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
https://dka.oszk.hu/038900/038920
Gróf Teleki Jánosné 
Az Uniót kimondó 1848-iki országgyűlésen jelen volt hölgyek
https://dka.oszk.hu/038900/038956
Gróf Teleki László 
https://dka.oszk.hu/044200/044256
Gróf Teleki László, Székely-Udvarhely követe 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
https://dka.oszk.hu/038900/038926
Gróf Teleki Sámuel 
Egykoru metszet után
https://dka.oszk.hu/006100/006140
Gróf Thun Leó 
Höselich J. egykorú kőnyomata Mayssl rajza után. Eredeti példányról
https://dka.oszk.hu/006100/006177
Gróf Tisza István és neje Tisza Ilona, s gróf Bethlen Pál és neje Tisza Jolán, menyegzőjükkor 
Gróf Tisza István geszti dolgozószobájában levő, 1885-ben készült kép után
https://dka.oszk.hu/068000/068094
Gróf Wass Ádámné 
Az Uniót kimondó 1848-iki országgyűlésen jelen volt hölgyek
https://dka.oszk.hu/038900/038958
Gróf Wurmbrand Ferdinánd 1807-1886 
https://dka.oszk.hu/132700/132731
Gróf Zelenski László 
https://dka.oszk.hu/010500/010522
Gróf Zichy Ferdinánd 1789-1862 
https://dka.oszk.hu/132700/132713
Gróf Zichy Ferdinándné 
https://dka.oszk.hu/132300/132336
Gróf Zichy Hermann 
Rohn és Grund 1864-iki kőnyomata után. Az országos képtár gyűjteményének 4740. számú példányáról
https://dka.oszk.hu/006100/006184
Gróf Zichy Károlyné, Seilern Crescence 
https://dka.oszk.hu/133200/133238
Gróf Zichy László 1799-1868 
https://dka.oszk.hu/132700/132732
Gróf Zichy Nándor 
https://dka.oszk.hu/084500/084580
Gróf Zichy Nándorné [Ferdinándné], Széchényi Zsófia 
https://dka.oszk.hu/133200/133226
Gróf Zichy Pál-Ferenczné 
https://dka.oszk.hu/052400/052489
Gróff Esterházy Nepomuk János Veszprim Vármegyei Fő Ispán 
https://dka.oszk.hu/132400/132495
Groisz Gusztáv, Kolozsvár követe 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
https://dka.oszk.hu/038900/038925
Grün Anasztáz 
1806-1876
https://dka.oszk.hu/052500/052578
Gyarmathi Sámuel 
https://dka.oszk.hu/132400/132429
Gyergyai Ferencz, Kolozsvár követe 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
https://dka.oszk.hu/038900/038924
Gyermekek megkoszorúzzák Petőfi-szobrát, márczius 15-én 
https://dka.oszk.hu/088000/088093
György 
https://dka.oszk.hu/132700/132746
György 
https://dka.oszk.hu/132700/132751
György 1828-97 
https://dka.oszk.hu/132700/132749
hajna: Győri aktualitások I.-1. 
https://dka.oszk.hu/045200/045245
Gyula 
https://dka.oszk.hu/133000/133031
Gyula 
https://dka.oszk.hu/133000/133032
Gyula 
https://dka.oszk.hu/133000/133034
Gyula 
https://dka.oszk.hu/133000/133037
Gyula 
https://dka.oszk.hu/133000/133043
Gyula 1829-1921 
https://dka.oszk.hu/133000/133038
Gyula 1829-1921 
https://dka.oszk.hu/133000/133041
Gyula és I. neje gróf Zichy Ferraris Carolina 1845-1871 (Lintschi) 
https://dka.oszk.hu/133000/133033
Gyula és leánya, Margit 
https://dka.oszk.hu/133000/133040
Gyula II. neje Klinkosch Paula, Gyula fiával 
https://dka.oszk.hu/133000/133055
Gyula koronázáskor az ország pallosával 
https://dka.oszk.hu/133000/133065
Gyula reichenaui villája előtt 
https://dka.oszk.hu/133000/133067
Gyulai Pál 
Az uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésen jelen volt írók és hirlapírók
https://dka.oszk.hu/038900/038934
A hadsereg uj egyenruházata 
https://dka.oszk.hu/048900/048936
A hadsereg uj egyenruházata 
https://dka.oszk.hu/048900/048937
A hadsereg uj egyenruházata 
III. Huszárság
https://dka.oszk.hu/048900/048957
Hajító dárda, Puska-támvilla 
https://dka.oszk.hu/053700/053766
Hajnik Pál 
https://dka.oszk.hu/044300/044331
A hajótörés romjai 
https://dka.oszk.hu/021700/021798
Hanna 
https://dka.oszk.hu/132600/132662
Hanna 1846-1872 
https://dka.oszk.hu/132600/132665
Hanna és leánya Alice 
https://dka.oszk.hu/132600/132667
Haynald Lajos, erdélyi r. kath. püspök 
https://dka.oszk.hu/046500/046597
Hazai iparügy és iparosaink 
https://dka.oszk.hu/051900/051984
Hazai iparügy és iparosaink 
https://dka.oszk.hu/051900/051985
Hazai iparügy és iparosaink 
https://dka.oszk.hu/051900/051986
Hegedüs László 
(1814-1884)
https://dka.oszk.hu/055700/055714
Hegedüs László és Paczolay János 
(1810-1884) (1818-1884)
https://dka.oszk.hu/055700/055715
Hegedűs Sándor, a Petőfi-Társaság új tagja 
https://dka.oszk.hu/084500/084582
Herendi porczelán 
Jókai Mór részére készült reggeliző készlet 1862-ből
https://dka.oszk.hu/094400/094494
A herendi porczelán 
A gyár égésének emlékére készült dísztányér 1843-ból
https://dka.oszk.hu/094400/094495
Hertelendy Kálmán zalai főispán 
https://dka.oszk.hu/134500/134534
A hét kurucz 
Az a hét függetlenségi képviselő, a kik nem vettek részt az 1867-iki koronázáson, hanem kimentek előle Czinkotára
https://dka.oszk.hu/085800/085878
Hídvégi gróf Mikó Imre 
https://dka.oszk.hu/044400/044464
Hild János Pest-szabályozási tervének felirata 
https://dka.oszk.hu/051000/051034
A Hirlapirók Nyugdíjintézete tagjai által Falk Miksának ajándékozott album 
https://dka.oszk.hu/065100/065173
Hollósy Kornélia 
https://dka.oszk.hu/046600/046661
Honvéd huszártisztek 
https://dka.oszk.hu/071700/071730
Honvéd ujonczok 
https://dka.oszk.hu/052000/052006
A honvéd-életből 
https://dka.oszk.hu/048800/048876
Honvédhalmi kiskút, Tófalu 
https://dka.oszk.hu/033400/033490
juhaszj, Máté István: Honvédtiszti Emlékhely 
https://dka.oszk.hu/073100/073195
Horkai Antal 
https://dka.oszk.hu/047900/047970
Horváth Györgyné Fleischacker Emilia 
https://dka.oszk.hu/133700/133774
Horváth Mihály 
https://dka.oszk.hu/048600/048644
Horváth Mihály 
https://dka.oszk.hu/044300/044327
Horváth Mihály arczképe 
https://dka.oszk.hu/031700/031771
A Horváth Mihályt csanádi püspökké kinevező okirat 3. lapja. 
https://dka.oszk.hu/004100/004176
A Horváthot hatvani préposttá kinevező okirat 
https://dka.oszk.hu/004100/004175
Hosszu József 
https://dka.oszk.hu/047900/047938
Pas-6: Hősi emlékmű - Heréd 
https://dka.oszk.hu/014400/014478
Pas-6: Hősi halottak emlékműve - Leányfalu 
https://dka.oszk.hu/016400/016404
"Huba vére" czímű közleményünkhöz 
Szemere János fogolytársaival Josefstadtban (1850)
https://dka.oszk.hu/083800/083825
Hunfalvy Pál 
https://dka.oszk.hu/046600/046681
Huszár-tarsoly 
https://dka.oszk.hu/053700/053755
Huszártiszt (1833.) 
Képek a huszár-kiállításból
https://dka.oszk.hu/041200/041242
A huszti-vár nyugati oldala 
https://dka.oszk.hu/044400/044431
Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna 
https://dka.oszk.hu/047300/047344
Id. gróf Andrássy Gyula 
https://dka.oszk.hu/010400/010417
Id. gróf Bethlen János 
1811-1879
https://dka.oszk.hu/053400/053406
Id. Lukács György 
https://dka.oszk.hu/010400/010471
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
https://dka.oszk.hu/012900/012945
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
https://dka.oszk.hu/012900/012948
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
https://dka.oszk.hu/012900/012949
Ideális rajzolatja a kolozsvári szántással, vetéssel, széna csinálással s marhatartással használható határnak 
https://dka.oszk.hu/012900/012984
Idősb gróf Bethlen János, kir. hivatalos 
Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
https://dka.oszk.hu/038900/038908
idősb Gyula, ifj. Gyula, legifj. Gyula 
https://dka.oszk.hu/133000/133058
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2486