Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 10817
Hogyan pusztítják a francziák saját városaikat 
Noyon a franczia tüzérség tüze alatt
https://dka.oszk.hu/093000/093088
Hogyan pusztítják a francziák saját városaikat 
A bailleuli székesegyház
https://dka.oszk.hu/093100/093147
Hogyan pusztítják a francziák saját városaikat 
Armentiéresi utcza
https://dka.oszk.hu/093100/093148
Hogyan pusztítják az angolok a franczia városokat 
Gránátok pusztítása Bailleule-ben
https://dka.oszk.hu/093100/093173
Hogyan pusztítják az angolok a franczia városokat 
A gránátok pusztítása a dieppei templomban
https://dka.oszk.hu/093100/093174
Hogyan pusztítottak az oroszok 
https://dka.oszk.hu/057000/057092
Hogyan szállították előre a németek tüzérségüket a nyugati harcztér gránát tölcsér mezőin 
https://dka.oszk.hu/093100/093199
Hogyan szólították fel Reims városát a megadásra 
Német parlamentairek bekötött szemmel bevonulnak a városba
https://dka.oszk.hu/009600/009642
Hogyan tettük az orosz gépmadarakat - lóvá 
https://dka.oszk.hu/057000/057098
Hogyan tüntették fel az oroszok a háborút népük előtt 
Képes orosz hivatalos plakátok másolatai. Cserkeszek browninggal elűzik az osztrákokat
https://dka.oszk.hu/090900/090961
Hogyan tüntették fel az oroszok a háborút népük előtt 
Képes orosz hivatalos plakátok másolatai. Harcz a Visztulán
https://dka.oszk.hu/090900/090962
Hogyan tüntették fel az oroszok a háborút népük előtt 
Képes orosz hivatalos plakátok másolatai. A németeket legyőzik a lovak
https://dka.oszk.hu/090900/090963
Hogyan tüntették fel az oroszok a háborút népük előtt 
Képes orosz hivatalos plakátok másolatai. Przsemysl bevétele
https://dka.oszk.hu/090900/090960
A hol a hadseregek még szemben állnak 
Török tábor a csataldzsai földsánczok közt
https://dka.oszk.hu/085500/085523
A hol a hadseregek még szemben állnak 
Őrállomás a csataldzsai harczvonalon
https://dka.oszk.hu/085500/085524
A hol az olaszok ellen harczoltak diadalmas seregeink 
https://dka.oszk.hu/092100/092181
Hol harcoltak a katonáink 
Kis zászlók jelzik a fontosabb ütközetek színhelyeit
https://dka.oszk.hu/068400/068462
Hol laknak a tisztek a harctéren? 
https://dka.oszk.hu/057000/057074
A hol most a nagy német harczok folynak 
A billei kapu Ipresben
https://dka.oszk.hu/088800/088862
A hol most a nagy német harczok folynak 
Ipresben
https://dka.oszk.hu/088800/088863
A hol most a nagy német harczok folynak 
Nieuport főtere
https://dka.oszk.hu/088800/088864
A hol most a nagy német harczok folynak 
Dixmuiden az Yser-csatornánál
https://dka.oszk.hu/088800/088865
A hol orosz fogságban vannak katonáink 
Zindisah Medressze Samarkandban
https://dka.oszk.hu/090400/090426
A hol orosz fogságban vannak katonáink 
Muzulmán szentek sirjai Turkesztánban
https://dka.oszk.hu/090400/090427
A hol orosz fogságban vannak katonáink 
Taskendi mecset
https://dka.oszk.hu/090400/090428
A hol orosz fogságban vannak katonáink 
Kirgiz sírok Kasalinskban
https://dka.oszk.hu/090400/090429
Holland gyalogság gyakorlatozása a lövészárokban 
https://dka.oszk.hu/011000/011071
Holland kerékpáros katonák gyakorlata 
https://dka.oszk.hu/011000/011070
A holland királynő kutyafogatú gépfegyvereket szemlél meg 
https://dka.oszk.hu/011000/011069
Holland német határőrség Belgiumban 
https://dka.oszk.hu/019000/019018
Holland-indiai csapatok gyakorlaton 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam)
https://dka.oszk.hu/019400/019425
Holland-indiai katonák marson 
https://dka.oszk.hu/011000/011072
Hollandia függetlenségének három-százados évfordulóján 
(1572. ápril 1.)
https://dka.oszk.hu/050300/050373
Hollandiába internált angol katonák 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
https://dka.oszk.hu/009900/009988
A hollandiai anyakirályné 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam)
https://dka.oszk.hu/019400/019427
Honfoglalás korabeli lovas sír 
https://dka.oszk.hu/053400/053486
Honfoglalás korabeli lovas sír 
https://dka.oszk.hu/053400/053485
Honfoglalás korabeli lovas sír 
https://dka.oszk.hu/053400/053488
Honfoglalás korabeli lovas sír 
https://dka.oszk.hu/053400/053489
Honfoglalás korabeli magyar kard 
https://dka.oszk.hu/053400/053487
A honfoglalás vázlata 
https://dka.oszk.hu/026200/026285
Honfoglaláskorabeli sírlelet 
https://dka.oszk.hu/053500/053501
A Hont megyei Múzeum arczképgyűjteményéből 
Pongrácz István tábornok (1821-1900)
https://dka.oszk.hu/066300/066350
Honvéd járőrök a Kárpátokban a téli hadjárat alatt 
https://dka.oszk.hu/057000/057034
A honvéd táborból 
https://dka.oszk.hu/050200/050206
Honvéd tábori fényjelző-állomás működésben Osztrov elfoglalása alkalmával 
https://dka.oszk.hu/012000/012007
Honvéd törzstisztek II. 
https://dka.oszk.hu/049500/049557
Honvéd ujonczok 
https://dka.oszk.hu/052000/052006
A honvéd-életből 
https://dka.oszk.hu/048800/048876
A honvéd-gyalogság előrenyomul Skarcycénél 
https://dka.oszk.hu/099100/099115
Honvéd-temető a Sztripa mentén 
https://dka.oszk.hu/010900/010987
Honvéd-tüzérség tábora Breszt-Litovszk előtt 
https://dka.oszk.hu/010800/010823
Honvédeink állásaikhoz vonulnak a Dnyeszternél 
https://dka.oszk.hu/019000/019092
Honvédeink általános rohama Kolomea ellen 
https://dka.oszk.hu/068300/068399
Honvédeink bevonulása Brassóba 
https://dka.oszk.hu/058500/058529
Honvédeink fedezéket építenek 
https://dka.oszk.hu/010700/010744
Honvédeink táborozása Rivánál 
https://dka.oszk.hu/010700/010701
Honvédeink-rohama a Stüdnicán 
https://dka.oszk.hu/013300/013399
Honvédek a besszarábiai fronton 
https://dka.oszk.hu/010700/010743
Honvédek tábori konyhája 
https://dka.oszk.hu/099000/099004
Honvédek visszaverik az olaszok éjszakai rohamát a St.-Martinon 
https://dka.oszk.hu/068300/068352
Honvédelem 
https://dka.oszk.hu/098300/098314
A honvédelmi miniszter jubileuma 
Báró Fejérváry Géza miniszter fogadja József főherczeget megérkezésekor
https://dka.oszk.hu/064900/064964
Honvédhuszár-járőr az elhamvadt Lenczában 
https://dka.oszk.hu/010700/010728
A Honvédmenház utolsó 48-as honvéd lakói 
https://dka.oszk.hu/094300/094366
Honvédség és közös hadsereg, vagy: 
https://dka.oszk.hu/098100/098181
Honvédsirok a budai temetőben 
https://dka.oszk.hu/058900/058969
Honvédtábor a Krn lábánál 
https://dka.oszk.hu/010700/010768
Hóolvadás Orosz-Lengyelországban 
Egy megszállott falu utcája. (Sajtóiroda, Leipzig)
https://dka.oszk.hu/019200/019292
Horgosi népvándorláskori lelet 
https://dka.oszk.hu/053500/053503
Horn Ede százados 
https://dka.oszk.hu/068400/068478
Horthy István huszárbrigadéros 
https://dka.oszk.hu/068200/068298
Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novarra parancsnoka 
https://dka.oszk.hu/068300/068304
Horvát népfölkelők érkezése a galíciai frontra 
https://dka.oszk.hu/019000/019099
Horváth János közhonvéd 
https://dka.oszk.hu/068500/068509
A Hotchkiss-féle franczia gépfegyver működés közben 
https://dka.oszk.hu/090800/090889
Hotel a harctéren 
https://dka.oszk.hu/099100/099168
Hozzáfognak a hídveréshez 
https://dka.oszk.hu/010900/010965
Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese 
https://dka.oszk.hu/098800/098870
beuska, Fülöp Elemér: Hősi emlékmű 
https://dka.oszk.hu/037000/037098
Hősi halált halt gróf Esterházy Pál huszárszázados temetése az északi harcztéren 
https://dka.oszk.hu/090400/090436
Hősök emlékköve a Hartmannsweilerkopfon 
(Sajtóiroda, Leipzig)
https://dka.oszk.hu/020300/020361
A hősök írja fölött állitott emlék 
https://dka.oszk.hu/091700/091729
Hősök temetése a galíciai harctéren 
https://dka.oszk.hu/057000/057025
Hötzendorfi Conrad vezérkari főnök a főhadiszállásra megy 
https://dka.oszk.hu/099000/099029
Hull kikötője 
https://dka.oszk.hu/019300/019383
Hunkár Antal 
(1783-1862)
https://dka.oszk.hu/046800/046850
Hunyadi János Nándorfehérvárnál 
https://dka.oszk.hu/053200/053235
Hunyadi János Nissza körüli harcai 1443 november 3-áig és a kunovaci csata 1444 január 5-én 
https://dka.oszk.hu/026300/026312
Hunyady János 
(Thuróczy krónikájának budai kiadásában)
https://dka.oszk.hu/040800/040863
Hunyady János 
https://dka.oszk.hu/087600/087653
Hunyady János gyulafehérvári síremléke 
https://dka.oszk.hu/040800/040838
A hús feldolgozása egy húskonzervgyárban 
https://dka.oszk.hu/011400/011471
Húskonzervgyár belseje 
Főző-üstök
https://dka.oszk.hu/011400/011473
Hússal való, ellátás a tűzvonalban 
https://dka.oszk.hu/010900/010925
zsoolt: Hussars [Huszárok] 
https://dka.oszk.hu/011700/011727
Husszein Kemal basa 
https://dka.oszk.hu/057200/057219
Husszein Kemal pasa 
(Sajtóiroda, Leipzig)
https://dka.oszk.hu/013400/013486
ROBIKA: Huszár 
https://dka.oszk.hu/031200/031258
Huszár fohász 
https://dka.oszk.hu/101500/101585
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10817