Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 280
I. Ferdinánd király névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031994
Az 1. hadosztály parancsnokságának 1. számú parancsa 
http://dka.oszk.hu/000300/000373
A 101. vadászrepülő-ezred bevetési könyve 
http://dka.oszk.hu/000300/000370
Az 1426-ik évből való körmöczi jegyzőkönyv 6-ik lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027124
Az 1426-ik évből való körmöczi jegyzőkönyv 8. és 9. lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027125
1456 X 7 Kígyós nevének említése 
http://dka.oszk.hu/016600/016678
Az 1462. évi békeszerződés nyomtatott kiadásának czímlapja 
http://dka.oszk.hu/040800/040857
Az 1491-iki pozsonyi békekötés utolsó pontja 
http://dka.oszk.hu/027300/027337
1508 IX 16 Kígyós nevének említése az aradi káptalan oklevelében 
http://dka.oszk.hu/016600/016679
162 október 20-án kelt adósságlevél 
http://dka.oszk.hu/006900/006929
1833-lelei-levél 
http://dka.oszk.hu/111000/111040
II. Frigyes császár oklevele a brémai dominikánusok részére 
http://dka.oszk.hu/003500/003575
II. József kézírásának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/031900/031909
II. József visszavonó rendelete 
http://dka.oszk.hu/032000/032043
II. Lajos névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031986
II. Lipót királynak az 1791. évi törvényczikkeket szentesítő aláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032045
II. Rákóczi Ferenc erdélyi edictuma és regulamentuma 
http://dka.oszk.hu/000300/000318
II. Rákóczy Ferencz 
http://dka.oszk.hu/032000/032030
II. Ulászló névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031981
III. András király 1295. évi oklevelének kezdete 
http://dka.oszk.hu/031900/031959
III. Theodorich egy itéletlevelének hasonmása 680-ból 
http://dka.oszk.hu/003400/003482
IV. Béla adománylevele a Kende családnak 
http://dka.oszk.hu/026600/026626
IV. Béla aranypecsétes oklevele 1258-ból, a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában 
http://dka.oszk.hu/020600/020612
Ady Endre 
http://dka.oszk.hu/040400/040439
Ambrus Zoltán 
http://dka.oszk.hu/032800/032836
Ambrus Zoltán és Blau Etel házasságlevele 
http://dka.oszk.hu/011100/011113
Anna királyné névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031983
Babits Mihály 
http://dka.oszk.hu/032800/032837
Balázs Béla 
http://dka.oszk.hu/032800/032855
Balla Ignác 
http://dka.oszk.hu/032800/032864
Bán Ferenc 
http://dka.oszk.hu/032800/032865
A bártfai Lieb család 
http://dka.oszk.hu/039700/039759
Báthory István arczképe és névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032003
A bécsi békeszerződés utolsó lapja 
http://dka.oszk.hu/032000/032008
Beethoven levele végének hasonmása 
http://dka.oszk.hu/032400/032443
Belgrád várának képekkel illusztrált leírása 
http://dka.oszk.hu/000300/000319
Bereg vármegye ajánlása Görgei Artúr felvételére a testőrséghez 
http://dka.oszk.hu/000300/000334
Berkes Imre 
http://dka.oszk.hu/032800/032846
Bethlen Gábor arcképe és névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032013
Bethlen Gábor levele Brassó városához a kénesőszállitás és a portai követség házának épitése ügyében 
Az eredeti jánosi Engel József úr birtokában
http://dka.oszk.hu/003800/003810
Bíró Lajos 
http://dka.oszk.hu/040400/040440
Blücher levele Thile ministerhez. Kelt Altenburgban 1813. április 16 
Eredetije a Grote-féle kiadóhivatal birtokában
http://dka.oszk.hu/003800/003868
Bocskay István arczképe és névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032007
Bolland, a világszerte tisztelt leideni filozófus 
http://dka.oszk.hu/068200/068292
Bottyán János, vezénylő-tábornok 
http://dka.oszk.hu/045600/045601
Brankovics György névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031971
Bródy Sándor 
http://dka.oszk.hu/032800/032838
Bucsúlevél 1430 tájékáról 
http://dka.oszk.hu/003500/003591
Cholnoky Viktor 
http://dka.oszk.hu/032800/032839
Christian de Nuys, a legkitűnőbb hollandi író-politikus, aki a világháború alatt is feltűnő cikkeket írt Magyarországról 
http://dka.oszk.hu/068200/068285
Corvinus János névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031978
Csajághy János érsek-újvári parancsnok sajátkezű levele Gróf Bercsényi fővezérhez 
(Eredeti s. k. levél Thaly Kálmán gyűjteményében)
http://dka.oszk.hu/045600/045614
A császári haderő hadrendje Magyarországon 
http://dka.oszk.hu/000300/000313
Csáth Géza 
http://dka.oszk.hu/040400/040441
A csetneki fegyverkovácsok legényszabályai 1611-ből 
Eredetije a község levéltárában
http://dka.oszk.hu/027200/027229
Dankl Viktor tábornok 
http://dka.oszk.hu/068500/068542
Deák Ferencz levele Kemény Zsigmondhoz 
http://dka.oszk.hu/003800/003897
Deák Ferencz levele Vörösmarty Mihálynéhoz 
http://dka.oszk.hu/042800/042821
Dobó István névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031998
Dr. Bühler, a berni "Bund" igazgatója és a svájci "Nemzeti Védelem" elnöke 
http://dka.oszk.hu/068200/068287
Eine Mahnung der Christenheit wider die Türken cz. munka első oldalának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003600/003657
Elek Artúr 
http://dka.oszk.hu/032800/032856
Eörsi Júlia 
http://dka.oszk.hu/032800/032866
Az erdélyi főhadparancsnokság - Bem tábornok - 1848. december 28-tól Kolozsvárott megjelent hivatalos lapja, a HONVÉD című újság 104., 1849. április 28-i száma 
http://dka.oszk.hu/000300/000340
Erdős Renée 
http://dka.oszk.hu/032800/032857
Az eredeti 1230 évi oklevél 
http://dka.oszk.hu/111000/111065
Erzsébet királyné levele Deák Ferenczhez 1869-ből 
http://dka.oszk.hu/039200/039279
Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000328
Fallenbüchl Zoltán elemi népiskolai bizonyítványa 
http://dka.oszk.hu/116300/116381
Fallenbüchl Zoltán első szentáldozási emléke 
http://dka.oszk.hu/116300/116382
Fallenbüchl Zoltán gimnáziumi érettségi bizonyítványa 
http://dka.oszk.hu/116300/116383
Fallenbüchl Zoltán gimnáziumi érettségi bizonyítványának másolata 
http://dka.oszk.hu/116300/116386
Fallenbüchl Zoltán keresztelő okirata 
http://dka.oszk.hu/116300/116384
Fallenbüchl Zoltán keresztlevele 
http://dka.oszk.hu/116300/116385
Fallenbüchl Zoltán születési anyakönyvi kivonata 
http://dka.oszk.hu/116300/116387
Fallenbüchl Zoltán születési anyakönyvi kivonata 
http://dka.oszk.hu/116300/116388
Fallenbüchl Zoltán születési anyakönyvi kivonata 
http://dka.oszk.hu/116300/116389
Farkas Pál 
http://dka.oszk.hu/032800/032867
Filipecz János aláírása 
http://dka.oszk.hu/040800/040883
Dr. Forel Ágost, a nagy svájci tudós 
http://dka.oszk.hu/068200/068286
A Főtéri Sz. Mihály - egyház és a körülötte levő lerombolandó kalyibák rajza 1784 
http://dka.oszk.hu/012900/012946
Fráter György névaláírása 
http://dka.oszk.hu/031900/031995
Gábor Andor 
http://dka.oszk.hu/032800/032858
Gellért Oszkár 
http://dka.oszk.hu/032800/032847
A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását 
http://dka.oszk.hu/000300/000326
Gróf Bercsényi Miklós, főhadvezér 
http://dka.oszk.hu/045600/045606
Gyöngyösi István 
1620-1704
http://dka.oszk.hu/046100/046186
Gyöngyösi István arcképe és aláírása 
Egykorú kép után
http://dka.oszk.hu/039500/039500
Hadffy Imre altábornagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068543
A Hadimúzeum és a Hadilevéltár újbóli felépítése 
http://dka.oszk.hu/000300/000374
Hadtestparancsnoki dicséret 
http://dka.oszk.hu/000300/000368
Halottak emléke 
http://dka.oszk.hu/056700/056728
Halottak emléke 
http://dka.oszk.hu/056700/056730
Harden Maximilian 
http://dka.oszk.hu/068200/068282
Heltai Jenő 
http://dka.oszk.hu/040400/040442
Herczeg Ferenc 
http://dka.oszk.hu/032800/032840
A Honvéd Főparancsnokság körlevele a szarajevói merényletről 
http://dka.oszk.hu/000300/000351
A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000349
Hősi halált halt bajtárs özvegyének írt levél 
http://dka.oszk.hu/000300/000355
A Hunyadiak czímerlevele a bővített czímerrel 
http://dka.oszk.hu/003600/003666
  1-100    101-200    201-280