Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1335
A "Magyar történeti életrajzok" legujabb füzetéből 
Savoyai Jenő. Egykorú metszet Bubics Zsigmond püspök gyűjteményéből
http://dka.oszk.hu/058900/058999
I. Ferdinánd 
Az orsz. képtárból
http://dka.oszk.hu/027300/027338
I. Ferdinánd 
http://dka.oszk.hu/027400/027427
I. József a koronázásán viselt magyar díszruhában. 1687 
http://dka.oszk.hu/025700/025779
I. József ifjúkori arczképe 
http://dka.oszk.hu/005800/005814
I. József koronázása 
Egykorú metszet után. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006448
I. József megkoronáztatása Pozsonyban 1687. decz. 9-én 
Kardvágás. Egykorú rézkarczok után
http://dka.oszk.hu/035900/035902
I. Lipót 
http://dka.oszk.hu/005800/005832
I. Lipót 
(Az Orsz. Képtárból)
http://dka.oszk.hu/027400/027414
I. Lipót arczképe 
http://dka.oszk.hu/005700/005787
I. Lipót és neje bevonulása Sopronba, 1681-ben 
http://dka.oszk.hu/005700/005799
I. Lipót király ifjúkorú arczképe 
http://dka.oszk.hu/005700/005777
I. Lipót koronázása 
http://dka.oszk.hu/005700/005778
I. Lipót koronázási esküje 
I. Lipót koronázását ábrázoló egykorú metszet részlet képe. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006425
I. Lipót megkoronázása 1665-ben 
http://dka.oszk.hu/025900/025916
I. Miksa király 
Egykorú metszet ismeretlen szerzőtől. Aláirása: MASSIMILIANO SECONDO AUGUSTISSIMO IMPERATORE DE ROMANI etc. Ernst Lajos gyüjteményének eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006000/006052
I. Napoleon kiáltványa a magyar nemzethez 
Eredeti példány után
http://dka.oszk.hu/006900/006991
I. Rákóczi György fejedelem 
Egykorú metszet után, mely a Történelmi képcsarnok tulajdona
http://dka.oszk.hu/057600/057629
XI. Incze pápa 
http://dka.oszk.hu/005800/005804
XIII. Kelemen pápa brevéje az apostoli királyi czim adományozásáról 
Eredetije a bécsi állami levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006988
Az 1505-iki rákosi végzés kezdő sorai 
http://dka.oszk.hu/004100/004115
Az 1564. Tordai országgyűlés kimondja a vallásszabadságot 
http://dka.oszk.hu/070600/070657
Az 1672 május 25-iki adópatens 
Eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006977
Az 1683-iki harcztér 
(Egykorú eredeti rézmetszet után mely gróf Apponyi Sándor tulajdona.)
http://dka.oszk.hu/004200/004210
Az 1707-iki függetlenségi nyilatkozat 
http://dka.oszk.hu/005800/005844
Az 1707. évi ónodi országgyűlés feltételezett jegyzőkönyvének másolata 
http://dka.oszk.hu/000200/000284
Az 1722-23-iki országgyülés törvényczikkeinek czimlapja 
http://dka.oszk.hu/005800/005861
Az 1790. évi törvényeknek a X. t.-czikket tartalmazó levele 
Az okirat eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006990
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Széchenyi Ferencz
http://dka.oszk.hu/060300/060365
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Zichy Károly országbíró
http://dka.oszk.hu/060300/060366
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Pálffy Károly kanczellár
http://dka.oszk.hu/060300/060367
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Ócsai Balogh Péter
http://dka.oszk.hu/060300/060368
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Koburg Józsaiás herczeg
http://dka.oszk.hu/060300/060369
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Domokos Lajos
http://dka.oszk.hu/060300/060371
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sándor Lipót főherczeg nádor
http://dka.oszk.hu/060300/060372
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Ráday Gedeon, író
http://dka.oszk.hu/060300/060352
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Báró Prónay László, csanádi főispán
http://dka.oszk.hu/060300/060353
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Ürményi József, személynök
http://dka.oszk.hu/060300/060354
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Teleki József, ugocsai főispán, koronaőr
http://dka.oszk.hu/060300/060355
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Tihanyi Tamás, udvari tanácsos és főispán
http://dka.oszk.hu/060300/060356
II. Ferdinánd 
http://dka.oszk.hu/005700/005753
II. Ferdinánd fogadja a népek hódolatát. 
König János 1624-iki festménye az augsburgi városháza fejedelmi termében.
http://dka.oszk.hu/006000/006073
II. Frigyes 
Graf Antal metszete Bause Frigyes egykoru festménye után. Eredeti példányról
http://dka.oszk.hu/006100/006119
II. Frigyes Vilmos 
Egykoru metszet után.
http://dka.oszk.hu/006100/006136
II. József 
Haid I. G. metszete Battoni egykoru festménye után. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányáról
http://dka.oszk.hu/006100/006130
II. József császár rendjele 
http://dka.oszk.hu/064800/064854
II. József tervezett, de meg nem történt koronázása 
http://dka.oszk.hu/025700/025788
II. Katalin 
Csemezov szentpétervári rézmetszőnek 1762-ben Pietro di Rotari festménye nyomán készült metszete után. Eredeti példányról
http://dka.oszk.hu/006100/006133
II. Lajos vaspánczélja 
http://dka.oszk.hu/053300/053385
II. Lipót fogadja a koronázási országgyülés küldöttségét, 1790 augusztus 21-én 
http://dka.oszk.hu/025800/025820
II. Lipót király koronázása Pozsonyban, 1790 november 15-én 
http://dka.oszk.hu/025800/025847
II. Lipót koronázási esküje 
Dr. Schönherr Gyula birtokában levő példányról
http://dka.oszk.hu/006400/006483
II. Mátyás király 
http://dka.oszk.hu/005700/005748
II. Musztafa szultán 
http://dka.oszk.hu/005800/005825
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) 
http://dka.oszk.hu/087100/087188
II. Rákóczi Ferencz 
Az Országos Képtárban levő egykorú franczia metszet után
http://dka.oszk.hu/066900/066946
II. Rákóczi Ferencz 
(1676-1735)
http://dka.oszk.hu/048600/048609
II. Rákóczi Ferencz 
http://dka.oszk.hu/027400/027401
II. Rákóczi Ferencz adománylevele Balog István pozsonyi főkapitány részére 1705 
http://dka.oszk.hu/003900/003970
II. Rákóczi Ferencz 1694-ben 
http://dka.oszk.hu/003900/003965
II. Rákóczi Ferencz fiai 
Rákóczi József. Báro Radvánszky Béla birtokában levő olajfestmény után
http://dka.oszk.hu/067400/067487
II. Rákóczi Ferencz gyerekkorából 
http://dka.oszk.hu/054700/054730
II. Rákóczi Ferencz ifjúkori arczképe 
Lengyelországban készült 1702-iki festmény után : Thaly Kálmán gyűjteményéből
http://dka.oszk.hu/066900/066990
II. Rákóczi Ferencz mint imperator 
Egykorú festmény gróf Erdődy Károlyné született Kolowrat Julia grófnő ónodi kastélyában. Az eredetiről másolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006000/006085
II. Rákóczi Ferencz szülőháza Borsiban 
http://dka.oszk.hu/035100/035124
II. Rákóczy Ferenc fejdelem manifesztuma 1704-ből. 
http://dka.oszk.hu/005800/005836
II. Rákóczy Ferencz 
http://dka.oszk.hu/032000/032030
II. Rákóczy Ferencz 1704-iki manifesztumának előlapja 
http://dka.oszk.hu/005800/005834
II. Rákóczy Ferencz levele Bercsényi Miklós grófhoz, kelt Érsekujváron, 1706. julius 22-én 
http://dka.oszk.hu/005800/005842
II. Rákóczy Ferencz manifesztumának kezdőlapja. (1704.) 
http://dka.oszk.hu/005800/005835
II. Rákóczy György fejedelem megválasztatása és beigtatása 
http://dka.oszk.hu/048700/048748
II. Szulejmán szultán 
Agostino de Musi metszete, Aláirása: SVLIMAN OTOMAN(us) REX TVRC(arum) X A kép baloldalán a művész kezdőbetüi: A(ugustinus) V(enetianus) és felettük 1535 évszám. Az országos képtár eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006000/006036
II. Szulejmán szultán 
Hopfer Dániel augsburgi festő és rézmetsző († 1536) metszete. Felirata: SOLIMANVS • IMPERATOR • TVRCHARVM. A kép alsó bal szögletében a művész jegye, a komló, és kezdőbetüi: D(aniel) H(opfer). Bubics Zsigmond gyüjteményének eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006000/006047
A 25-ik (losonczi) gyalogezred egyenruházata alapításától mostanáig 
http://dka.oszk.hu/062900/062908
III. Károly 
http://dka.oszk.hu/027400/027402
III. Károly koronázása 
Egykoru metszet után. Az országos képtár gyűjteményének 2579. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006459
III. Károly magyar díszben 
Egykoru metszet után, melynek aláírása: Carolus VI. Rom(anorum) Imp(erator) Germ(aniae) Hisp(aniarum) Hung(ariae) et. Boh(emiae) Rex, Archi Dux Austriae etc. etc. Az országos képtár gyűjteményének 2591. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006100/006112
IV. Pius pápának Forgách Ferenczet a váradi püspökségben megerősítő bullája, 1560. jul. 17. 
http://dka.oszk.hu/003900/003950
V. Ferdinánd a pozsonyi királydombon 
Weber Henrik egykorú festménye a magyar történelmi képcsarnokban
http://dka.oszk.hu/006100/006147
V. Károly császár 
http://dka.oszk.hu/006000/006041
V. Károly, Lotharingia herczege 
http://dka.oszk.hu/005800/005806
VI. Pius pápa és II. József találkozása Bécsben, 1788 március 22-én 
http://dka.oszk.hu/025800/025849
Abdurrahman, az utolsó budai basa 
http://dka.oszk.hu/005800/005811
Absolon Dániel 
Egykorú olajfestmény a Magyar Történelmi Képcsarnokban. Felirata: Daniel Absolon Kesmarkiensis Rerum Emerici Thökölyi apud Gallum et Turcaim Procurator expost Cancellarius
http://dka.oszk.hu/006400/006450
Az Adriai Tengernek Syrenaya kéziratának czimlapja 
http://dka.oszk.hu/031100/031114
Alabárd, nyársak és ostromvilla 
http://dka.oszk.hu/053600/053638
Alabárdok és hadinyárs 
http://dka.oszk.hu/053600/053624
Alabárdok, nyárs 
http://dka.oszk.hu/053600/053622
Albert szász-tescheni herczeg 
Egykoru festmény után, a Vasárnapi Ujság reproductiójáról
http://dka.oszk.hu/006100/006121
Alexandra Pavlovna főherczegnének, József nádor orosz származású első feleségének arczképe, melynek másolatát József főherczeg elküldte a Romanov-ház jubileumára 
http://dka.oszk.hu/085600/085676
Ampringen Gáspár 
http://dka.oszk.hu/005700/005798
Ampringen János Gáspár 
Sandrart Joachim egykorú metszete után. Bubics püspök gyűjteményének példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006442
Anna herczegnő, II. Ulászló leánya 
http://dka.oszk.hu/031900/031984
Anna királyné 
http://dka.oszk.hu/006000/006040
Anna királyné, I. Ferdinánd nejének ifjúkori arczképe 
http://dka.oszk.hu/005700/005710
Apaffy Mihály fejedelem arczképe és aláírása 
http://dka.oszk.hu/005800/005820
Apafi Mihály, Erdély fejedelme 
http://dka.oszk.hu/046100/046141
Az aranysarkantyús lovagok felavatásának szertartása. 1741 
http://dka.oszk.hu/025700/025787
Az árvaváraljai kivégzések 
Egykorú rézmetszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006441
Átkelés a Visztulán Sacrozinnál 1657. márcz. 27-én 
http://dka.oszk.hu/004100/004139
  1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1335